Zgodnie z polskim prawem budowlanym właściciele lub zarządcy nieruchomości muszą wykonywać obowiązkowe kontrole instalacji elektrycznych co pięć lat. Jak wskazuje specjalista z firmy Elektroinżynieria, w ramach czynności sprawdzających specjaliści weryfikują sprawność połączeń, zabezpieczeń, odporności izolacji oraz środków ochrony przed porażeniami.

Przegląd instalacji elektrycznych – podstawowe informacje

Kontrola stanu instalacji elektrycznych może być wykonywana przez osobę posiadającą uprawnienia typu D wymagane przy realizowaniu dozoru nad obsługą urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. Specjalista z firmy Elektroinżynieria zaznacza, że wszystkie wyniki i daty kontroli są notowane w książce obiektu budowlanego i przechowywane przez cały okres eksploatacji sieci.

W ramach przeglądu przeprowadzamy oględziny przewodów elektrycznych, wykonujemy pomiary kontrolne, próby eksploatacyjne oraz sprawdzamy ciągłość przewodów  ochrony przeciwporażeniowej

– wyjaśnia pracownik Elektroinżynierii. Przeglądy instalacji pozwalają także zweryfikować gotowość urządzeń zabezpieczających i automatyki w przypadku awarii.

Przeglądy instalacji elektrycznych – na co zwrócić uwagę?

Oczywiście, regularne kontrole instalacji elektrycznych nie stanowią gwarancji bezawaryjnej pracy sieci. W przypadku pojawienia się iskrzenia czy swądu nie czekaj, aż problem rozwinie się w poważną awarię. Uwaga! Jeżeli korzystasz ze starych sieci elektrycznych, powinieneś rozważyć ich ewentualną modernizację – unikniesz tym samym przeciążenia przewodów.