Dziedzina tzw. studniarstwa jest dzisiaj bardzo ważna przy pozyskiwaniu surowca – wody – w proekologiczny sposób. Różnego rodzaju firmy, klienci indywidualny, czy też podmioty publiczne, podejmują szeroką współpracę z przedsiębiorstwami, które oferują między innymi wiercenie studni głębinowych. Poznaj pełen zakres usług podmiotów, które w Polsce zajmują się niszową, ale coraz bardziej popularną dziedziną – studniarstwem. 

Studnie głębinowe – pełne wykonawstwo

Studnie głębinowe są wykonywane dzisiaj przez takie firmy, jak STUDNIARSTWO PAWEŁ JOSKOWSKI. Dysponują one zarówno nowoczesnymi sprzętami terenowymi, jak i też oprogramowaniem komputerowym, które ważne jest na etapie tworzenia nowoczesnego projektu studni głębinowej. Dzięki doświadczeniu, oraz szerokiej wiedzy z dziedziny gleboznawstwa, geotechniki, geodezji, wiertnictwa, hydrologii, ekologii, czy odnawialnych źródeł energii, tego typu podmioty są gotowe na przeprowadzanie całego procesu realizacji inwestycji, od lokalizowania otworu, przez wykonanie samej studni i doboru pompy wraz z montażem, po wykonanie instalacji wodociągowej studnia-budynek. Zwieńczeniem całej procedury, jest stworzenie dokumentacji studni.

Warto wiedzieć: Metodami wykonywania wykopów, odwiertów studni głębinowych, są techniki obrotowa i udarowa.

Czyszczenie studni głębinowych

Najlepsze branżowe firmy, oprócz wykonawstwa studni głębinowych, są gotowe także na przeprowadzanie procesów ich profesjonalnego czyszczenia. Polega ono na: demontażu systemu pompowego, na ciśnieniowym wyczyszczeniu studni zaczynem chlorowym, na pompowaniu oczyszczającym, a następnie na wykonaniu badań wody SANEPID i na ponownym montaż całego systemu, wraz z kalibracją ustawień. Jeśli jesteś zatem właścicielem studni, pamiętaj o okresowych przeglądach, a także o konserwacjach zarówno samej studni, jak i też przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.

Systemy uzdatniania wody

Nie tylko studniami głębinowymi, odwiertami, czy badaniami hydrogeologicznymi zajmują się najlepsze firmy studniarskie. Wiele z nich oferuje również nowoczesne systemy uzdatniania wody, które dzisiaj są bardzo ważny elementem właśnie studni głębinowych. Przed wykonaniem takiej nowoczesnej instalacji, ważne jest sprawdzenie różnych warunków technicznych działki oraz budynku, czy też fizykochemii i mikrobiologii surowca – wody. Pobierane muszą być próbki wody do badań laboratoryjnych, co w dużym mierze wyznacza typ systemu uzdatniania, jaki warto zastosować dla 100% satysfakcji i wydajności.