Blog Panoramy Firm

Systemy odwodnieniowe. Ich rola i rodzaje

Materiał partnera
2019-06-06
systemy odwodnieniowe

Systemy wspomagające odprowadzanie wody deszczowej oraz tej z roztopów są coraz powszechniej stosowane. Spowodowane jest to zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi oraz ubocznymi skutkami zurbanizowania terenów. Dzięki zastosowaniu odwodnień można ochronić podziemne części budynku przed zniszczeniem i zapobiec utrudnieniom w zagospodarowaniu i użytkowaniu domu i terenu wokół niego. Istnieje kilka systemów odprowadzania wody. By wybrać ten najlepszy, dostosowany do twoich potrzeb, skorzystaj z porad i oferty jednej z profesjonalnych firm, takich jak Eko Jupiter Unus z Zielonej Góry, zajmujących się  takimi rozwiązaniami.

Czym właściwie jest odwodnienie?

Zgodnie z prawem wodę deszczową można odprowadzać do kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych i kanalizacji ogólnospławnej. Nie jest to możliwe w przypadku kanalizacji bytowej, gdyż duża ilość wody mogłaby spowodować awarię sieci. Jeśli nie masz możliwości skorzystania z wyżej wymienionych metod, wtedy najlepszym rozwiązaniem jest odwodnienie. Na dobór systemów odwodnieniowych wpływa lokalizacja oraz ukształtowanie terenu, które może być potencjalnie zagrożone zalaniem, dlatego też jego rodzaj najlepiej wybrać już na etapie budowy, kiedy zapoznasz się z warunkami terenowymi i wodno-gruntowymi.

Rodzaje systemów odwodnieniowych

  • Odwodnienia liniowe – stosowane do odprowadzania wody z dużych utwardzonych powierzchni, gdzie nie jest możliwy samoczynny odpływ wody. Polega na ułożeniu w nawierzchni korytek, które są przykryte, odpowiednią do klasy obciążenia, kratką. Kratka taka, inaczej ruszt, wykonana jest z żeliwa, stali nierdzewnej lub ocynkowanej.
  • Odwodnienia punktowe – polega na stworzeniu odpowiedniego spadku powierzchni na terenie, w taki sposób, by woda wpadała do wyznaczonych lejów. Do systemów odwodnienia punktowego zalicza się m.in. studzienki, które są połączone rurami z kanalizacją bądź ze studnią rozsączającą. Ze względu na wysoki koszt instalacji tego typu rozwiązania są rzadko wykorzystywane w budownictwie jednorodzinnym
  • Drenaż opaskowy – wykonywany na podmokłych terenach w celu ochrony budynku przed zalaniem. Jego zadaniem jest obniżenie poziomu wód gruntowych, ale również odprowadzenie wody zawieszonej w gruncie z podziemnej części domu. Drenaż opaskowy nie może być stosowany, gdy woda gruntowa występuje pod ciśnieniem
  • Drenaż melioracyjny – jest stosowany przy obniżeniu poziomu wód gruntowych, które znajdują się przy fundamentach budynku, a także przy odwodnieniu powierzchni działki. Może służyć do odprowadzania wody spływającej z rynien. Jest również układany w gruntach o długotrwałym, wysokim nawodnieniu.

Firma Eko Jupiter Unus w swojej ofercie posiada odwodnienia liniowe, odwodnienia łazienkowe, doświetlacze, separatory różnego rodzaju (np. separator lamel owy), przepompownie i systemy drenarskie. Swoje usługi kieruje zarówno do klientów indywidualnych, jak też do firm (restauracji czy stacji paliw). Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wiedzy pracownicy w profesjonalny sposób doradzą i wybiorą najlepsze dla ciebie rozwiązania.