Każdy budynek, nie tylko dom jednorodzinny, musi zostać wyposażony w system odprowadzania nieczystości płynnych. Nie zawsze istnieje możliwość podłączenia go do miejskiej czy też gminnej infrastruktury kanalizacyjnej. W takiej sytuacji jedno z dostępnych rozwiązań to montaż szamba betonowego na działce, czym może zająć się dla nas na przykład firma budowlana Lux-Bud z Kiedrzyna. Poznaj zatem wymogi, jakie musi spełnić taki zbiornik i jego zalety.

Eksperci w zakresie szamb betonowych

Przedsięwzięcie związane z montażem tego rodzaju zbiorników na nieczystości płynne wcale nie musi być skomplikowany, jeśli powierzymy go odpowiednim osobom. Takimi zadaniami od 2013 roku zajmuje się firma Lux-Bud, której siedziba znajduje się w Kiedrzynie na terenie województwa mazowieckiego. Na kompleksową obsługę takie zlecenia składa się nie tylko samo posadowienie zbiornika na działce, ale także:

  • zaprojektowanie z uwzględnieniem potrzeb gospodarstwa domowego i wielkości posesji,
  • wykonanie wykopu pod szambo,
  • transport betonowego komponentu na miejsce,
  • podłączenie szamba wraz ze sprawdzeniem szczelności.

Wszystkich tych czynności w ramach usługi podejmą się specjaliści z firmy Lux-Bud, ponieważ dysponują nie tylko właściwą wiedzą i doświadczeniem, ale również nowoczesnymi maszynami. Z tego względu montaż przebiega sprawnie oraz bezproblemowo także, jeśli chodzi o takie obiekty jak deszczówka lub piwniczka. Jak jednak wybrać odpowiedni zbiornik betonowy przeznaczony na szambo?

Parametry szamba betonowego

Właściwie decydującym kryterium przy podejmowaniu decyzji o zakupie zbiornika stanowi jego pojemność. Tę można łatwo wyliczyć, mnożąc liczbę domowników przez ilość produkowanych ścieków na jedną osobę oraz przez czas pomiędzy kolejnymi wizytami wozu asenizacyjnego. Otrzymany wyniki zawsze zaokrąglamy w górę, aby objętość szamba była zawsze nieco większa na wypadek sytuacji awaryjnych.

Ponadto do wyboru mamy komponenty jedno-, dwu- lub wielokomorowe. Pierwsze są odpowiednie na tereny podmokłe – wszystkie zanieczyszczenia trafiają do jednej komory – dwa ostatnie zaś na suche. Umożliwiają one bowiem rozdział ścieków, dzięki czemu płynne można odprowadzać metodą drenażu do gruntu. Oceną tych parametrów zajmie się specjalista z firmy budowlanej Lux-Bud na etapie projektowania odpowiedniego rozwiązania na naszą działkę. My natomiast musimy zadbać jedynie o zgłoszenie zamiaru jego montażu lub uzyskania pozwolenia, gdy jego wielkość przekracza 10 metrów sześciennych.

Zalety betonowych zbiorników na ścieki

Największym argumentem przemawiającym za montażem tego rodzaju szamba jest niska cena w stosunku do wysokiej jakości. Producenci takich prefabrykatów wykorzystują bowiem najlepsze mieszanki betonowe. W związku z tym powstały komponent jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, jak również warunki środowiskowe. To z kolei przekłada się na szczelność szamba, a tym samym koszty eksploatacji oraz niewielkie ryzyko zanieczyszczenia środowiska na skutek wycieku. Ponadto pracownicy firmy budowlanej Lux-Bud zawsze przed oddaniem zbiornika do użytku domowników, sprawdzają jego szczelność. Należy pamiętać, że taka kontrola w późniejszym czasie powinna być przeprowadzana co najmniej raz do roku.