Znaczna część gleb w Polsce jest albo za sucha lub zbyt mocno nawodniona. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie działań odwadniająco-nawadniających, by uregulować stosunki wodne na danym terenie. W tym celu wykonuje się melioracje, które mają za zadanie trwałe polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, a także gruntów miejskich oraz leśnych. Usługi melioracyjne na najwyższym poziome od lat wykonuje Firma Drogowo-Budowlana Melbos 2.

Jakie czynności obejmuje melioracja terenów?

Melioracja obejmuje szereg różnych zabiegów zarówno technicznych, jak i biologicznych. Są to między innymi:

  • nasadzanie roślinności na terenach zielonych,

  • drenowanie terenu,

  • kopanie rowów nawadniających i odwadniających,

  • budowanie zbiorników retencyjnych,

  • ochrona przeciwpowodziowa.

Kompleksowe usługi melioracyjne świadczy firma Melbos 2 specjalizująca się także w budownictwie wodnym. Jej oferta, wzbogacona ostatnio o oczyszczanie biologiczne zbiorników wodnych, jest skierowana do jednostek samorządu lokalnego, miast i gmin, a także osób fizycznych.

Jak można podzielić melioracje ze względu na oddziaływanie na środowisko?

Uwzględniając oddziaływanie melioracji na środowisko, wyróżniamy:

  • melioracje wodne – obejmują budowę wszelkiego rodzaju urządzeń odprowadzających lub doprowadzających wodę do gleby,

  • fitomelioracje – mają na celu poprawienie warunków siedliskowych na danym terenie poprzez np. zalesianie gruntów,

  • melioracje przeciwerozyjne – chronią przed erozją,

  • agromelioracje – zwiększają retencję wodną w glebie i ułatwiają spływanie wód powierzchniowych.

Dodatkowo melioracje wodne możemy podzielić na: odwadniające, nawadniające i odwadniająco-nawadniające.

Pierwsze z nich przeprowadza się za pomocą rowów otwartych lub drenowania. Dzięki tym rozwiązaniom nadmiar wody z gleby zostaje usunięty, zmniejsza się także poziom wód gruntowych. Melioracje nawadniające oczywiście mają na celu uzupełnienie braku wody. Nawadnia się przede wszystkim rośliny o największych wymaganiach, poprzez dobranie odpowiedniej, najlepszej dla danego obszaru metody.

Melioracja daje wiele korzyści zarówno dla rolników, jak i osób niedziałających w dziedzinie agronomii. Dzięki usługom melioracyjnym nawożenie jest bardziej efektywne, nie rozwijają się procesy gnilne, a rośliny głębiej zapuszczają korzenie. Uprawy są chronione przed powodziami, a także znacznie wydłuża się okres prac polowych. Melioracja umożliwia nawet budowę domu na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych.

Oferta firmy Drogowo-Budowlanej Melbos 2 obejmuje także prace związane z montażem instalacji sanitarnych, deszczowych na obiektach wielkogabarytowych. Deszczówka poprzez odpowiedni układ rynien spływa do specjalnego, umieszczonego zwykle pod ziemią pojemnika, a następnie za pomocą pompy odprowadzana jest w docelowe miejsce. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zmniejszyć zużycie wody wodociągowej nawet o kilkadziesiąt procent i tym samym sporo zaoszczędzić.