Wiele osób marzy o własnym domu. Trzeba jednak pamiętać, że realizacja tych marzeń wiąże się z wieloma czynnościami. Oprócz budowy domu, ważny jest jego odbiór. Trzeba jednak zaznaczyć, że niezbędne jest także dokonanie odbioru komina, wykonywane przez Zakład Usług Kominiarskich Bogusław Reda, którym zajmują się mistrzowie kominiarscy. Na czym polega odbiór komina oraz w jaki sposób uzyskać protokół odbioru przewodów kominowych?

Odbiór przewodów kominowych – na czym polega?

Żeby możliwe było zamieszkanie we własnym domu jednorodzinnym, niezbędne jest załatwienie wielu spraw formalnych. Jedną z nich jest odbiór przewodów kominowych. Jednak na czym konkretnie polegają te usługi kominiarskie? Otóż w trakcie odbierania komina mistrz kominiarski przede wszystkim sprawdza prawidłowość wykonania wszystkich przewodów kominowych oraz ich zgodność obowiązującymi przepisami. Niezbędne jest również zweryfikowanie drożności przewodów. Następnie konieczne jest sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości zbudowania wylotów kominowych, które znajdują się nad dachem. Kolejną ważną rzeczą jest sprawdzenie siły ciągu kominowego. Odpowiednie ciśnienie jest niezbędne do prawidłowego działania urządzeń podłączonych do przewodu kominowego. Tymi mogą być urządzenia wentylacyjne, dymowe czy spalinowe.

Kominiarz zwraca także uwagę na to, czy zostały zachowane właściwe odległości między przewodem kominowym a drewnianymi elementami konstrukcji budynku. Równie istotne jest sprawdzenie, czy nie ma żadnych uszkodzeń. W tym celu przeprowadza się dokładne oględziny przewodów kominowych na całej długości, czopuchów, kanałów, rur, włazów, nasad kominowych i wszelkich innych elementów, które składają się na system kominowy. Pracownicy zakładów kominiarskich zwracają też uwagę na możliwości czyszczenia oraz dostęp do przeprowadzania okresowych kontroli komina. Ponadto kominiarze sprawdzają pomieszczenia, w których zamontowane są grzewcze urządzenia jak np. piecyki czy kotły c.o.. Wtedy też weryfikuje się sprawność działania urządzeń wentylacyjnych. Oczywiście nie można zapomnieć o sprawdzeniu zgodności instalacji kominowej z projektem oraz czy posiada on atesty. Odbiór komina wymaga również inwentaryzacji przewodów i podłączeń kominowych.

Odbiór komina – kto może wykonać to zadanie?

Odbiór przewodów kominowych jest bardzo ważną czynnością przed zamieszkaniem w danym obiekcie budowlanym. Dzięki niemu można sprawdzić, czy system kominowy został wykonany prawidłowo, a domownikom nie grozi żadne niebezpieczeństwo, które mogłoby być spowodowane niedrożnością lub nieprawidłową pracą przewodów kominowych. Odbiór kominów to czynność, którą mogą wykonywać jedynie mistrzowie kominiarscy, czyli osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania usług kominiarskich. Takich fachowców znajdziemy w Zakładzie Usług Kominiarskich Bogusław Reda z Otwocka w województwie mazowieckim. Warto podkreślić, że mistrz kominiarski to osoba o najwyższym stopniu w hierarchii kominiarskiej. Tuż pod nim znajduje się czeladnik, jednakże on nie ma uprawnień do wydawania opinii, aczkolwiek może czyścić tylko przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne.

Profesjonalne usługi kominiarskie

Zakład Usług Kominiarskich Bogusław Reda w ofercie posiada szlamowanie kominów, przeglądy obiektów budowlanych, opinie gazowe oraz czyszczenie kominów. Dodatkowo firma zajmuje się usuwaniem sadzy, przeglądami przewodów kominowych, odbiorami nowo wybudowanych budynków oraz ekspertyzami kominów przy użyciu kamery. W ramach swojej działalności, firma oferuje także czyszczenie wentylacji mechanicznej, przeglądy gazowe, wprowadzanie danych budynków do ceeb i ewidencji budynków oraz wymianę źródeł ciepła.