Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi – jakie działania prowadzi się w tym zakresie?

Materiał partnera
2019-12-03

W nieruchomościach, w których znajdują się lokale należące do różnych właścicieli, wyodrębnia się tzw. wspólnotę mieszkaniową. Zarządzanie nią jest bardzo dużym ułatwieniem dla inwestora i daje możliwość kompleksowego zadbania zarówno o nieruchomość, jak i teren, na którym jest wzniesiona. Jakie zatem czynności realizowane są w ramach profesjonalnego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi?

Obiekt w nienagannym stanie technicznym

Składający się z wielu lokali mieszkalnych lub o innym przeznaczeniu obiekt użytkowy powinien wyróżniać się przede wszystkim bardzo dobrym stanem technicznym. Ze względu jednak na intensywną eksploatację nierzadko dochodzi do uszkodzeń poszczególnych elementów konstrukcyjnych czy wykończeniowych. Zostaną one dostrzeżone przez zarządcę profesjonalnego, który w ramach świadczonych usług zapewni kompleksową konserwację i wykonywanie remontów bieżących i kapitalnych. Przy wykonywaniu takich prac możliwe jest zapewnienie obsługi inspektorów nadzoru.

Świadczenie usług zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w  taki sposób daje możliwość zadbania o stan techniczny nieruchomości i tym samym zapewnienie użytkownikom możliwości bezpiecznego z niej korzystania. Licencjonowany zarządca nieruchomości mgr Tadeusz Szeklicki to specjalista, który jest w stanie regularnie kontrolować wybrane obiekty użytkowe i przynależne do nich tereny. Zarządzanie w tym zakresie obejmuje również wiele czynności związanych z prowadzeniem dokumentacji i sprawami formalnymi. Czym zajmie się jeszcze zarządca?

Sprawy formalne prowadzone przez zarządcę

W ramach kompleksowej usługi zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi właściciel nieruchomości składającej się np. z lokali mieszkalnych może otrzymać wsparcie prawne. Doradztwo w tym zakresie pozwoli lepiej rozwiązywać problemy zarówno z właścicielami lokali, jak i różnymi instytucjami. Prowadzona może być też przez specjalistę księgowość nieruchomości. Do tego celu profesjonalni zarządcy wykorzystują nowoczesne oprogramowanie komputerowe, które znacząco usprawnia cały proces.

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi obejmuje także negocjowanie i podpisywanie umów z wykonawcami remontów, co przyczynia się do możliwości wykonania danych prac remontowych za znacznie mniejsze kwoty. Dodatkowym atutem dużego i profesjonalnego zarządcy jest zatrudnianie na etacie konserwatora, który wykonuje drobne naprawy w ramach umowy o pracę a Wspólnota Mieszkaniowa pokrywa w takim przypadku jedynie koszty zużytych materiałów (odpadają koszty dojazdu oraz koszty robocizny). Zarządca może też stworzyć bardzo ważny regulamin wybranej wspólnoty mieszkaniowej. Opracowane przez niego protokoły zawierać będą natomiast informacje o przeprowadzonych pracach, a ponadto w przypadku przejęcia nieruchomości to właśnie profesjonalny jej zarządca pomoże w przygotowaniu zestawienia najważniejszych dokumentów niezbędnych do realizacji takiej czynności.

Opracowanie artykułu:

Tadeusz Szeklicki Licencjonowany Zarządca Nieruchomości

ul. Zamenhofa 18, 10-280 Olsztyn warmińsko-mazurskie
e-mail
www