Studnia głębinowa to często rozwiązanie dużo tańsze i bardziej efektywne niż przyłączanie gospodarstwa domowego do miejskiej sieci wodociągowej. Zobacz, w jaki sposób zbudowane są studnie głębinowe, co warunkuje ich prawidłowe działanie i jakie są zalety wyboru tego typu ujęcia wody. Sprawdź też, czym są pompy głębinowe i w jakich rodzajach studni odnajdują one swoje zastosowanie.

Czym jest domowa studnia głębinowa?

Studnia głębinowa jest pionowym ujęciem wód podziemnych. Powstaje przez sztuczny otwór - wiercony bądź kopany, który sięga do poziomu wodonośnego. Stały pobór wody ze studni wierconej możliwy jest dzięki zastosowaniu odpowiedniej pompy głębinowej. Rozwiązanie to zapewnia stały dostęp do wody w gospodarstwach domowych, korzystają z niego także niektóre firmy. Szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku miejsc, w których nie jest możliwe przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej lub działanie to jest nieekonomiczne.

Na czym polega budowa studni głębinowej?

Budową studni głębinowej zajmują się firmy specjalizujące się w odwiertach. Przed wykonaniem tej instalacji niezbędne jest wybranie odpowiedniego miejsca, dlatego tak ważne jest, by korzystać jedynie z usług specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu zleceń. Jedną z firm zajmujących się wierceniem studni jest Aqua-Ziem, wykonująca także odwierty przemysłowe, obserwacyjne oraz pod pompy ciepła.

Po ustaleniu najlepszego miejsca do wykonania studni głębinowej dokonuje się jej odwiertu  pod stalową rurę osłonową, w celu odcięcia wód gruntowych. Kolejnym, bardzo ważnym krokiem jest dowiercenie się do  warstwy wodonośnej - przy użyciu specjalistycznych narzędzi wierci się otwór aż do uzyskania odpowiedniej wydajności studni głębinowej. Następnie wykonuje się specjalistyczną zabudowę studni, a powstałą w ten sposób przestrzeń pomiędzy filtrami a ścianą odwiertu wypełnia się żwirem filtracyjnym i zabezpiecza pierścieniem z materiału uszczelniającego.

Kolejnym krokiem jest określenie wydajności studni głębinowej oraz głębokości lustra wody. W tym celu  wykonuje się pompowanie oczyszczające - aż do momentu uzyskania czystej wody. Na podstawie ustalonej w ten sposób wydajności studni, a także jej głębokości i zapotrzebowania klienta, specjaliści dobierają odpowiednią pompę głębinową. Tak wykonaną studnię przyłącza się do budynku, co pozwala na korzystanie i czerpanej przez studnię wody.

Zalety wierconej studni głębinowej

Korzystanie z własnego ujęcia wody, jakim jest studnia głębinowa, posiada wiele zalet. Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy:

  • oszczędność – koszty użytkowania studni są dużo niższe niż w przypadku pobierania wody z sieci wodociągowej. W przypadku studni głębinowej jedynym kosztem, jaki ponoszą użytkownicy, jest opłata za energię elektryczną, którą zasilana jest  pompa głębinowa;
  • niezależność – bycie niezależnym od sieci wodociągowej to duży plus. Pozwala nam to zapomnieć o wciąż rosnących opłatach za zużycie wody, a także problemach ze spadkiem ciśnienia lub awariami sieci wodociągowych, skutkujących niekiedy brakiem dostępu do wody;
  • wysoka jakość wody - studnie głębinowe czerpią wodę z warstw wodonośnych. Pomiędzy warstwami wodonośnymi a powierzchnią gruntu znajdują się warstwy nieprzepuszczalne, dzięki którym woda ze studni głębinowej jest mniej narażona na zanieczyszczenia. Dzięki temu, wybierając studnię wierconą, zyskujemy dużo wyższej jakości wodę, niż na przykład w przypadku studni kopanych.