Rodzajów polis na życie jest wiele, a dobór właściwego ubezpieczenia dla całej rodziny nie jest zadaniem łatwym. Z pomocą przychodzą jednak doświadczeni specjaliści, tacy jak agent ubezpieczeniowy Sylwia Pietrzycka z Kleosina, która świadczy swoje usługi w Białymstoku. Obecnie zwraca ona uwagę swoich klientów na ciekawy rodzaj polis, czyli na ubezpieczenia z inwestowaniem. Prócz wsparcia na wypadek nieszczęśliwych i nieprzewidywalnych zdarzeń zapewniają one bowiem aktywne oszczędzanie. Jak działa zatem taka polisa w praktyce?

Czego dotyczy polisa na życie z funduszem kapitałowym?

Polisy na życie z inwestowaniem najczęściej w formie funduszu kapitałowego (UFK) lub portfeli inwestycyjnych, nie różnią się znacznie od standardowych ubezpieczeń zapewniających wsparcie finansowe po wypadku lub śmierci ubezpieczonych. Agent ubezpieczeniowy Nationale-Nederlanden Sylwia Pietrzycka wyjaśnia, że taki rodzaj umów prócz parasola ochronnego od nieszczęśliwych zdarzeń dotyczy również przekazywania części wpłacanych składek na tzw. ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Dzięki temu ubezpieczony może oszczędzać pieniądze, a także je pomnażać.

Wszystko zależy bowiem o rodzaju wybranego UFK. Agent ubezpieczeniowy Sylwia Pietrzycka tłumaczy, że na rynku dostępne są zarówno produktu bezpieczne pod kątem inwestowania, jak i fundusze z większym ryzykiem inwestycyjnym oraz potencjalnym zyskiem. Niektóre polisy z inwestowaniem dotyczą nawet udziału akcji i instrumentów dłużnych czy produktów stricte akcyjnych. Cechą szczególną ubezpieczeniowych funduszu kapitałowych jest zaś to, że objęte są one ochroną ubezpieczeniową. Komu są zaś polecane ? Takie polisy kierowane są dla:

  • osób od 18 do około 75 roku życia,

  • osób, które prócz ochrony chcą przez 10, 20 czy 30 lat aktywnie oszczędzać pieniądze,

  • osób, które szukają polis długoterminowych.

Co można zyskać dzięki polisom na życie z funduszem kapitałowym?

Zakres ochrony i zysku inwestycyjnego danej polisy z UFK zależy w dużej mierze od czasu trwania umowy oraz  wysokości składki. Agent ubezpieczeniowy Nationale-Nederlanden Sylwia Pietrzycka pomaga swoim klientom w wyborze najlepszego rozwiązania tak, by spełnić indywidualne oczekiwania. Dzisiaj umowy ubezpieczeniowe w dużej mierze mogą być szyte na miarę możliwości, ale nie brak również gotowych katalogowych propozycji od najbardziej uznanych towarzystw ubezpieczeniowych w kraju.

Jeśli chodzi zaś o składniki i cechy polis na życie z funduszem kapitałowym, mogą one być budowane z następujących elementów:

  • wsparcia finansowego dla bliskich ubezpieczonego w razie jego śmierci,

  • wsparcia finansowego w razie choroby, pobytu w szpitalu, nieszczęśliwego wypadku lub inwalidztwa (najczęściej w ramach umów dodatkowych),

  • pakietu pomocy związanego z leczeniem w razie choroby (np. cukrzycy czy chorób onkologicznych),

  • medycznego assistance – darmowe konsultacje u lekarzy specjalistów,

  • parasolu ochronnego dla wszystkich najbliższych członków rodziny lub wybranych osób (najczęściej od 2 do 10),

  • dodatkowych środków na emeryturę lub na inne cele, dzięki zainwestowaniu części składki w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (UFK).

Agent ubezpieczeniowy Sylwia Pietrzycka dodaje, że ubezpieczenie łączące inwestycję i ochroną życia wiąże się z wieloma korzyściami. Zaliczyć do nich można: możliwość dokonywania wpłat w walutach obcych, możliwość korzystania z wyselekcjonowanych ofert inwestycyjnych, podpisanie jednej zamiast dwóch umów, gwarancję stałego dostępu do zgromadzonych pieniędzy oraz wypłaty zwolnione z podatku.