Prywatne polisy ubezpieczeniowe wykupiło już niemal 4 miliony Polaków, a z roku na rok ta liczba rośnie. Świadczy to między innymi o wzroście świadomości w zakresie dodatkowego zabezpieczania się od różnych zdarzeń niepożądanych. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne warianty umów, które mogą zapewniać odszkodowania w wielu sytuacjach, a doradcy ubezpieczeniowi tacy jak specjaliści w Snela Ubezpieczenia, dzięki swojej szerokiej wiedzy z powodzeniem świadczą usługi pomocy w wyborze najlepszej opcji, dla każdego indywidualnego klienta.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne wybiera coraz większa ilość osób żyjących w Polsce. Wiąże się to między innymi z faktem, iż publiczna opieka medyczna okazuje się niewystarczająca dla ich zapotrzebowania. Często chcąc dostać się do lekarza w placówce publicznej, okazuje się, że trzeba czekać wiele tygodni lub nawet miesięcy. Prywatne gabinety zwykle oferują zdecydowanie szybsze terminy, jednak wiąże się to z wysokimi kosztami.

Jeden z ekspertów pracujących od lat w firmie Snela Ubezpieczenia, który zajmuje się doradztwem w tym zakresie, dodaje:

W takiej sytuacji najlepszą opcją jest posiadanie prywatnego ubezpieczenia, które pokryje koszty takiego leczenia. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku pojedynczych wizyt, jak i leczenia po wypadkach, czy też zakupu sprzętu medycznego. To, w jakich sytuacjach będzie miała zastosowanie polisa i będzie możliwe uzyskanie wypłaty odszkodowania, zależy od wybranej oferty. Chcąc uzyskać najlepszą dla swoich potrzeb, a jednocześnie możliwości finansowych umowę najlepiej wybrać się do jednego z naszych agentów, który biorąc pod uwagę indywidualną sytuację, doradzi optymalną opcję.

Ubezpieczenie majątku

Polisą cieszącą się podobną popularnością jest ta dotycząca ubezpieczenia majątku. Wybierają ją nie tylko klienci indywidualni, ale także firmy, które potrzebują zabezpieczenia pracowników, czy też dóbr materialnych. Wśród takich umów wyróżnia się te, które dotyczą rzeczy, nieruchomości, aut i innych bogactw, ale należy do nich także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Pierwsze z nich mają zastosowanie w przypadku ochrony wartości nieruchomości, samochodów i innych maszyn, ale także biżuterii i innych elementów mienia, które mogą ucierpieć w wyniku pożaru, kradzieży, powodzi i tym podobnych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie OC z kolei jest zasadne, gdy osoba ubezpieczona wyrządzi określone szkody na majątku osób trzecich. Ten typ ubezpieczenia zyskuje na popularności wśród najemców mieszkań, ponieważ umożliwia zabezpieczenie w przypadku zniszczeń wyrządzonych w wynajmowanym lokum.