Czy twoja firma boryka się z problemami finansowymi? W dobie galopującego kryzysu gospodarczego to całkiem realny scenariusz. Często postępowanie restrukturyzacyjne to jedyna droga do tego, aby uratować swoje przedsiębiorstwo przed upadłością. Firmy takie jak MG Doradztwo Gospodarcze oferują profesjonalną pomoc w zakresie restrukturyzacji naprawczej i rozwojowej, doradzają w zakresie postępowania układowego z wierzycielami, oraz udzielają pomocy w przygotowaniu przedsiębiorstwa do ogłoszenia upadłości. Sprawdź, co możesz zrobić.

Czym różni się postępowanie restrukturyzacyjne od upadłościowego?

Przedsiębiorstwa, które z różnych przyczyn nie są w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych, mają do dyspozycji kilka instrumentów prawnych, które umożliwią im wyjście z kłopotów. Należy do nich między innymi postępowanie restrukturyzacyjne, które warto przeprowadzić zanim sięgniemy po środki ostateczne i ogłosimy upadłość.

Restrukturyzacja to działania, które mają uratować dane przedsiębiorstwo przed bankructwem i zamknięciem prowadzonej działalności. Często opiera się na znalezieniu nowych sposobów finansowania i zredukowaniu kosztów prowadzenia działalności. Efektem czynności restrukturyzacyjnych powinien być powrót do płynności finansowej, bieżące regulowanie zobowiązań finansowych oraz stworzenie przestrzeni do spłaty długów. Aby jednak do tego mogło dojść, potrzebna jest kompleksowa pomoc, którą oferują specjalistyczne firmy.

Przedsiębiorstwa borykające się z problemami finansowymi mogą również liczyć na zawarcie układu z wierzycielami w postępowaniu sądowym lub pozasądowym pod nadzorem sądu. W postępowaniu układowym restrukturyzacja zobowiązań dłużnika obejmuje m.in.:

  • odroczenie terminu spłaty zobowiązań;

  • rozłożenie spłaty na raty;

  • redukcję wysokości zobowiązań;

  • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;

  • zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Dodatkowo w trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego zawieszone są wszelkie działania windykacyjne.  

Czym zajmuje się doradca restrukturyzacyjny w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Eksperci z MG Doradztwo Gospodarcze wyjaśniają, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym doradca restrukturyzacyjny prowadzi cały proces restrukturyzacji. Zajmuje się także informowaniem wierzycieli o otwarciu postępowania, sporządza plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności. Ponadto:

Doradca restrukturyzacyjny ma za zadanie dokonać oceny propozycji układowych, w tym także, w razie potrzeby, udzielić doradztwa w zakresie ich zmiany, w celu zapewnienia zgodności z prawem i możliwości ich wykonania. 

Firma MG Doradztwo Gospodarcze prowadzi postępowania restrukturyzacji także w zakresie zawierania układów z wierzycielami.

W czym pomoże ci doradca gospodarczy?

Przedsiębiorstwo MG Doradztwo Gospodarcze pośredniczy w relacjach z wierzycielami oraz dłużnikami. Specjaliści zajmują się także postępowaniami upadłościowymi, w tym upadłością konsumencką. Jeżeli twoja firma boryka się z długami – zespół ekspertów pomoże ci w procesie oddłużania i wstrzymania egzekucji komorniczej lub windykacji. Na zlecenie klienta, MG Doradztwo Gospodarcze może także przeprowadzić analizę i ocenę projektów inwestycyjnych, wycenić przedsiębiorstwo i jego aktywa oraz pomóc w stworzeniu biznesplanu i studium wykonalności. Tak szeroka oferta pozwala na kompleksowe wsparcie przedsiębiorcy w przypadku wystąpienia kłopotów finansowych w firmie.