Twój zawód wymaga szczególnej ochrony? A może potrzebujesz odpowiedniej polisy w życiu prywatnym? Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wypłaci świadczenia osobom, które w wyniku Twojej działalności odniosły szkodę. W ofercie firmy Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Ewy Lis znajdziesz zarówno zabezpieczenie dla osób prywatnych, jak i firm i działalności gospodarczych.

Czym jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej decydują się przede wszystkim posiadacze działalności gospodarczej. W takiej sytuacji polisa wypłaci świadczenie osobie trzeciej, która poniosła szkodę osobową lub materialną w wyniku działania Twojej firmy. Zabezpieczenie obejmuje odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, zawartego w umowie.

Z ubezpieczenia OC mogą skorzystać także klienci indywidualni. Oferta skierowana jest przede wszystkim do rodziców małych dzieci, posiadaczy psów oraz właścicieli mieszkań w bloku. Dzięki tego rodzaju usłudze unikniesz ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku spowodowania niezamierzonej szkody. Zabezpieczenie pokryje koszty naprawy, gdy zarysujesz czyiś samochód lub zalejesz mieszkanie sąsiada.

Kto powinien sięgnąć po ubezpieczenie OC?

Z ubezpieczenia OC dostępnego w ofercie firmy Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Ewy Lis może skorzystać każdy przedsiębiorca, którego działalność obarczona jest ryzykiem spowodowania szkody osobowej lub rzeczowej. Warto przy tym dodać, iż tego rodzaju zabezpieczenie wymagane jest w przypadku niektórych zawodów. Muszą skorzystać z nich między innymi placówki wykonujące działalność leczniczą oraz przeprowadzające eksperymenty medyczne.

Po dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej mogą sięgnąć także lekarze oraz piloci wycieczek, którzy odpowiadają za realizację programu zwiedzania. Z tego rodzaju usługi często korzystają także weterynarze, tłumacze, architekci, urbaniści oraz prawnicy.