Ubezpieczenie turystyczne – jakie wybrać i gdzie można je kupić?

Spokojna i bezpieczna podróż – co warto wiedzieć o ubezpieczeniach turystycznych

Planowanie wyjazdów zarówno wakacyjnych jak i służbowych wymaga wielu skrupulatnych przemyśleń. Trzeba być przewidującym już podczas pakowania bagażu, przygotowania i zabrania niezbędnych dokumentów, aż po sprawdzenie prognozy pogody, rezerwację parkingu w okolicach lotniska czy powiadomienie zaprzyjaźnionego sąsiada o planowanej nieobecności.

W planowaniu podróży wiele spraw wydaje się tak samo istotna i ważna. Jeszcze jeden aspekt podróżowania sprawia, że wyjazdy przebiegają ze spokojną głową. To dobrze dopasowane, skuteczne i pewne ubezpieczenie turystyczne. Tylko właściwie wybrana polisa sprawi, że w razie nieprzewidzianych zdarzeń, można szybko i efektywnie zareagować, skorzystać z pomocy i nie martwić się o dalsze konsekwencje i koszty. Jak i gdzie ubezpieczyć się przed wyjazdem i jak dopasować polisę do charakteru podróży.

Jak działa ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenia turystyczne zazwyczaj, ale nie tylko obejmują ochroną wyjazdy zagraniczne. Istotny jest również cel podróży określający oprócz miejsca pobytu, a także rodzaj podejmowanych na wyjeździe aktywności i sposób organizacji czasu. Służbowy wyjazd czy spokojne wakacje, spędzane przy hotelowym basenie w Hiszpanii, Grecji czy Bułgarii, trudno porównać do bardziej ryzykownych eskapad w celu np. uprawiania sportów, wspinaczki górskiej czy innych zajęć obarczonych większym ryzykiem. Na takie różnorodne okoliczności również przygotowane są towarzystwa i oferowane przez nie świadczenia.

Na osobną uwagę zasługują także polisy włączone w koszt wyjazdu, organizowanego przez touroperatora, czyli popularne wakacje all inclusive. Aby uniknąć przykrych niespodzianek warto wcześniej wczytać się w zakres świadczeń takiego ubezpieczenia, a szczególną uwagę zwrócić na odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku nagłego zachorowania, kontuzji, konieczności skorzystania z opieki medycznej, pobytu w szpitalu, szkody wyrządzonej innej osobie lub mieniu podczas pobytu poza granicami kraju. Podczas analizowania warunków takich polis nie jest wskazany pośpiech i pobieżne zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia. Nawet jeśli jest to najbardziej atrakcyjna oferta last minute, na zakres świadczeń należy zwrócić szczególną uwagę.

Co powinno zawierać ubezpieczenie turystyczne?

Towarzystwa ubezpieczeniowe odpowiadają swoją ofertą na różnorodne potrzeby wyjeżdżających klientów. Coraz częste i ciekawsze kierunki wypraw wpływają na wachlarz świadczeń ubezpieczeniowych, w który warto się zaopatrzyć przed podróżą. Co i w jakim zakresie najczęściej wybierają podróżni? Jakie ubezpieczenie wybrać?

  • Pokrycie kosztów leczenia – mogą obejmować koszty wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, zakup leków, wykonanie zabiegów medycznych w tym operacji, transportu medycznego do Polski. Maksymalna gwarantowana suma ubezpieczenia zawarta jest w polisie. Czasem bywa tak, że koszt do określonej kwoty pokrywa ubezpieczony, a dopiero po jej przekroczeniu, następuje odpowiedzialność ubezpieczyciela. Ubezpieczenie turystyczne może pokrywać koszty leczenia w państwowych i prywatnych placówkach medycznych i obejmować leczenie nie uwzględnianie przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Do dodatkowych świadczeń bywa, że dołączane są takie opcje jak pomoc assistance, opieka nad dziećmi, bezgotówkowa likwidacja szkody, jeszcze podczas pobytu za granicą. Warto to sprawdzić i uwzględnić te dodatkowe świadczenia przy wyborze polisy.
  • Odpowiedzialność cywilna – ten wariant dotyczy szkód wyrządzonych innym osobom bądź uszkodzenie mienia. Ubezpieczenie może obejmować zabezpieczenie i wynagrodzenie straty, opiekę prawną w przypadku dodatkowych roszczeń od poszkodowanych na drodze sądowej.
  • NNW – ochrona następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje wszelkie zdarzenia skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu i wypłatę odszkodowania w zależności od poniesionej szkody.
  • Ochrona bagażu i sprzętu sportowego – ten wariant jest zazwyczaj dodatkową opcją ubezpieczenia i stanowi ochronę bagażu oraz przewożonego sprzętu sportowego (narty, deska, rower) już od momentu rozpoczęcia podróży. W najwyższych wariantach świadczeń ubezpieczenie pokrywa całkowity koszt utraty w wyniku zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia zabieranych przedmiotów. Ubezpieczenie bagażu jest często wybierane przez podróżnych linii lotniczych.
  • Uprawnianie sportów – jeśli celem podróży jest uprawianie sportów obarczonych ponadprzeciętnym ryzykiem i wymagających wyjątkowych umiejętności (np. narciarstwo, szybownictwo, wspinaczka wysokogórska, surfing), należy skorzystać z dodatkowo płatnej opcji ubezpieczenia, aby zagwarantować sobie opiekę i pełny zakres świadczeń na wypadek obrażeń spowodowanych aktywnością sportową podczas wyjazdu. Rozważając zakup takiego wariantu, należy sprawdzić czy wędrówki po górach są traktowane przez ubezpieczyciela jako zwyczajna aktywność, czy może są wyszczególnione na liście aktywności o podwyższonym ryzyku. Tylko skrupulatne zapoznanie się Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, będzie gwarancją otrzymania pomocy, gdy okaże się ona niezbędna.

Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne?

Dokąd i kiedy pójść po polisę dla podróżujących zależy od tego, ile czasu zostało do wyjazdu i jaki sposób zakupu polisy preferuje klient. Osoby, które cenią swój czas i wygodę lub też decydują się na zakup ubezpieczenia „na ostatnią chwilę” z pewnością zainteresuje możliwość zawarcia polisy przez internet. Polega to na samodzielnym wypełnieniu formularza, wprowadzeniu danych ubezpieczonego, określenia celu i terminu wyjazdu oraz opłacenia składki przelewem z banku internetowego. Numer polisy uprawniający do składania ewentualnych roszczeń dostarczany jest mailem, a nawet SMS-em. Ochrona ubezpieczeniowa jest włączana w ciągu 24h od wypełnienia deklaracji i wysłaniu przelewu opłacającego składkę. To z pewnością najszybszy i najwygodniejszy sposób na zawarcie ubezpieczenia. Na uwagę zasługuje fakt, że coraz częściej można się spotkać z możliwością zakupu polisy turystycznej przez smartfona. Niektóre banki, oferujące ubezpieczenia współpracujących z nimi towarzystw, umożliwiają zakup ubezpieczenia turystycznego przez swoje aplikacje mobilne. Warto to rozważyć, bo bywa to premiowane obniżeniem kwoty składki.

Klienci ceniący bardziej tradycyjne sposoby zawierania umów ubezpieczeniowych mogą skorzystać z pomocy i doradztwa stacjonarnych lub mobilnych agentów ubezpieczeniowych, odwiedzić oddział towarzystwa lub zadzwonić na infolinię. W przypadku polis zawieranych telefonicznie, proces zawarcia polisy przebiega podobnie jak w ścieżce internetowej. Tutaj jednak podczas rozmowy z konsultantem firmy ubezpieczeniowej lub banku istnieje możliwość zadania dodatkowych pytań. O ile taka infolinia dostępna jest całodobowo, można zakupić ubezpieczenie w dowolnym momencie. W przeciwnym wypadku należy poczekać na dostępność konsultantów lub wyklikać samodzielnie polisę na własnym komputerze lub smartfonie.

Ile trwa ochrona?

Istotną cechą ubezpieczeń turystycznych jest ich krótkoterminowość. W deklaracji ubezpieczeniowej wprowadza się datę wyjazdu i powrotu, a polisa jest ważna tylko w tym okresie. Składka pobierana jest z góry w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. Niektóre towarzystwa wprowadzają do oferty całoroczne polisy turystyczne. Zawarcie takiej polisy może być opłacalne przy częstych podróżach za granicę w celach prywatnych lub służbowych.

Gwarancja spokojnych wakacji

Turystyka z roku na rok rozwija się coraz dynamiczniej. Tanie linie lotnicze kuszą propozycjami wyjazdów do różnych zakątków świata. Warto z tego korzystać i rozwijać swoje podróżnicze pasje. Jednak żadna podróż nie będzie wystarczająco spokojna bez pewności, że w razie wypadku, zachorowania lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, można szybko i bezkosztowo uzyskać pomoc fachowców, dzięki ubezpieczeniu turystycznemu. Ubezpieczenie turystyczne to obowiązkowy element planowania każdego wyjazdu.