Zniesienie granic pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej spowodowało, że wymiana handlowa oraz obrót różnorodnymi towarami, pozbawione są obciążeń celnych oraz innych obowiązków. Jednak mimo to zdarza się, że przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia deklaracji w systemie INTRASTAT, o przywożonych lub wywożonych przez siebie towarach. Czym jest ten system? Kogo dotyczy obowiązek zgłaszania informacji i jak to zrobić?

INTRASTAT – co to?

Jest to europejski system statystyczny, służący do gromadzenia i analizowania informacji dotyczących obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi UE. Wcześniej informacje te były dostarczane przez dokument SAD (Single Administrative Document), ale ten przestał być stosowany w 1993 roku. Powstał wtedy jednolity rynek UE, w ramach którego zniesiono odprawy celne. W tym samym czasie powołano także INTRASTAT, mający zapewnić ciągłość statystyk o przepływie i wymianie handlowej. Wyróżnia się dwa rodzaje składanych deklaracji – INTRASTAT przywóz oraz INTRASTAT wywóz.

Kto jest zobowiązany do składania deklaracji?

Niektórzy przedsiębiorcy mogą nawet nie wiedzieć, czym jest INTRASTAT, ponieważ nie każdy, kto prowadzi wewnątrzunijne wymiany handlowe jest zobowiązany do składania takiej deklaracji. Proces ten regulują ustalane co roku przez Główny Urząd Statystyczny progi. Jeśli w danym roku podatkowym wartość przywozów lub wywozów towarów przekroczy ogłoszone progi statystyczne, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji INTRASTAT. Dodatkowo wyróżnia się tutaj podział na progi podstawowe oraz szczegółowe. W przypadku tych pierwszych w zgłoszeniu podaje się jedynie ogólne informacje dotyczące transakcji. Natomiast jeśli przekroczy się próg szczegółowy, konieczne jest wypełnienie wszystkich pól znajdujących się w deklaracji.

Jak wypełnić zgłoszenie INTRASTAT?

Deklarację INTRASTAT można wypełnić samodzielnie, ale nie każdy przedsiębiorca ma na to czas, czy też nie wszyscy są na tyle biegli w kwestiach formalnych. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą firmy takie jak łódzka Agencja Celna Margo, której właścicielką jest Mariola Karolak. Specjaliści z dziedziny usług celnych, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, a także znajomości przepisów prawnych w transporcie, są w stanie zaoferować kompleksową pomoc w każdej sprawie celnej. Zajmują się także profesjonalną obsługą zgłoszeń INTRASTAT, m.in. opracowują deklaracje, sporządzają zestawienia indywidualne oraz przekazują deklaracji do izb celnych. Okresem rozliczeniowym do deklaracji jest miesiąc kalendarzowy, a zgłoszenia INTRASTAT należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Na szczęście wybierając usługi specjalistów, nie musimy pamiętać o terminach, gdyż oni zrobią to za nas.