Hipnoza jako metoda w psychoterapii i jak się jej nauczyć?

Materiał partnera
2020-01-17

Zaburzenia nerwowe są już często określane mianem epidemii XX i XXI wieku, a biorąc pod uwagę, że w samej tylko Polsce szacuje się, że choruje na nią blisko 30% społeczeństwa, miano owe otrzymała zupełnie zasłużenie. Liczne odmiany nerwicy połączone z objawami lękowymi są często trudne w leczeniu ze względu na jej podłoże psychologiczne u pacjenta, w znacznej mierze spowodowane indywidualnymi, osobistymi zdarzeniami, które chorzy przeżywają na swój sposób. Od wielu lat jednym ze skutecznych sposobów na leczenie chorób o podłożu nerwowym jest hipnoza, często stosowana w psychologii klinicznej i psychiatrii. Poniżej odpowiadamy napytanie na czym polega hipnoza i czy można się jej nauczyć.

Czym jest hipnoza?

Hipnoza jako stan umysłu i metoda leczenia posiada wiele mniej lub bardziej zawiłych definicji, ale postarajmy się ująć to zagadnienie w ogólne chociaż ramy. Hipnoza jest określana jako podwyższony stan koncentracji, cechujący się skupieniem umysłu na określonych wspomnieniach lub bodźcach przy jednoczesnym brakiem kontaktu, poza hipnotyzerem, ze środowiskiem zewnętrznym oraz zwiększoną podatnością na sugestie. Część akademików uważa ten stan jako odmienny zarówno od świadomości, jak i snu, a będący stanem pośrednim, gdzie pewne zmysły na bodźce zewnętrzne zostają wyłączone lub ograniczone, natomiast cechy introwertyczne umysłu są wyostrzone. Nie wszystkie osoby posiadają tą samą podatność hipnotyczną, więc nie we wszystkich przypadkach da się ją zastosować, a przed wprowadzeniem chorego w trans hipnotyczny powinien on być dogłębnie zdiagnozowany. Trzeba również zaznaczyć, że hipnoza nie jest terapią samą w sobie, a jedynie środkiem pomocniczym w leczeniu terapeutycznym.

Kto może stosować hipnoterapię?

Hipnoza powinna być stosowana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do używania jej w hipnoterapii i posiadać stosowny certyfikat, najlepiej z ośrodka posiadającego licencję w adekwatnym standardzie, na przykład Eastern European Association of Hypnotherapists and Clinical Psychologists. Szkolenia i kursy z hipnozy poza podbudową teoretyczną, muszą również zawierać ćwiczenia praktyczne z hipnozy i szkolenia z hipnoterapii. Jak zapewnia lektor renomowanego ośrodka krakowskiego Professional Hypnosis Training Institute, zajmującego się certyfikowanym szkoleniem na studiach z różnych rodzajów hipnozy i hipnoterapii, biegły hipnoterapeuta posiada rozległą wiedzę nie tylko z psychologii i psychiatrii, ale również biologii, anatomii i fizjologii. Kadra złożona z takich specjalistów jest w stanie zapewnić kompletne szkolenia z hipnozy i skutecznego jej stosowania w terapii zaburzeń lękowych lub terapiach osobowości. Profesjonalne kursy hipnozy poświadczone dyplomem otwierają drogę do rozpoczęcia kariery w tej fascynującej sztuce i stać się początkiem kariery, a zatrudnienie można znaleźć w placówkach szpitalnych i ośrodkach zdrowia na wydziałach psychologicznych lub psychiatrycznych. Innym rozwiązaniem jest otwarcie własnej praktyki, ale radzimy, aby najpierw zdobyć odpowiednie doświadczenie w tej wymagającej umiejętności.