Osoby zarządzające magazynem zajmują się wieloma obszarami związanymi z jego optymalnym funkcjonowaniem. Konieczne jest kontrolowanie i zmniejszanie kosztów, rzetelne realizowanie zamówień i organizacja pracy. Dynamiczny wzrost handlu internetowego oraz wzmożony popyt sprawiają, że wzrasta wielkość produkcji i znaczenie procesów logistycznych. Konieczne jest ciągłe usprawnianie działań. Dowiedz się, jak zoptymalizować pracę w magazynie!

Usprawnienie pracy w magazynie – co warto zrobić?

Od lat podkreśla się znaczenie doświadczonych, kompetentnych pracowników. To najcenniejszy zasób każdego przedsiębiorstwa. Doceniona załoga, która ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, wykorzysta je w firmie dla jej dobra. Personel może bowiem wdrażać usprawnienia, tworzyć pożądane procedury, generować dobre pomysły. Duże znaczenie mają również nowoczesne technologie, które znacząco usprawniają procesy magazynowe. Optymalnie dobrane oprogramowanie i sprzęt informatyczny poprawiają produktywność i szybkość realizowanych procesów.

Ogromne znaczenie dla sprawnej pracy ma odpowiednie oznakowanie magazynu. Jak podkreślają specjaliści firmy Dominikowski Wózki Widłowe, poprawia ono organizację, bezpieczeństwo oraz wydajność pracowników. Komunikacja wizualna jest strategicznym elementem takich obiektów, w szczególności, gdy używa się w nich środków transportu bliskiego. Dzięki oznaczeniom można bowiem zmniejszyć liczbę popełnianych błędów i oszczędzić czas. Chodzi tu m.in. o numerację i oznakowanie regałów oraz poszczególnych stref, stosowanie etykiet na pojemnikach i kontenerach, rozwieszenie tablic ostrzegawczych itp.

Wózki widłowe w magazynie

Charakter prac wykonywanych w magazynie wiąże się z koniecznością zapewnienia właściwego wyposażenia. Wózki widłowe to sprzęt, który umożliwia szybkie rozmieszczanie ładunków, również na wyższych regałach. Dopasowuje się je do wdrożonego w hali systemu składowania. Na rynku dostępnych jest wiele modeli tych pojazdów. Wśród najpopularniejszych warto wymienić:

  • wózki widłowe spalinowe,

  • wózki widłowe unoszące,

  • wózki widłowe podnośnikowe,

  • wózki widłowe czołowe,

  • wózki widłowe wysokiego składowania,

  • wózki widłowe systemowe,

  • wózki widłowe kompletacyjne,

  • wózki widłowe do dłużyc.

Wyposażenie magazynu w odpowiednie wózki widłowe zapewnia funkcjonalne i efektywne działanie obiektu. Urządzenia odpowiadają za sprawny przebieg wewnętrznego ruchu towarów i za realizację kolejnych zleceń. Doskonale sprawdzają się wraz z innymi systemami transportowymi, takimi jak suwnice czy wciągarki.