Recykling czyli odzysk surowców dotyczy dzisiaj tworzyw sztucznych, szkła, drewna, gruzu oraz oczywiście metali żelaznych i nieżelaznych. Te drugie zwane są także metalami kolorowymi, a ich udział na rynku recyklingowym jest olbrzymi. Szczególną uwagę warto zwrócić na aluminium i miedź. Miedź wtórna nawet w 50% nasyca roczne zapotrzebowanie UE na ten materiał.

Czym są metale kolorowe?

Metale kolorowe swoją nazwę zawdzięczają m.in. specyficznym barwom swojej struktury i powierzchni. Określa się je też nieżelaznymi ponieważ zalicza się je do grupy metali oraz stopów, które nie zawierają żelaza w swoim składzie. Przede wszystkim wyróżnia się wśród nich miedź , aluminium, cynę, mosiądz, brąz oraz ołów. Procesy recyklingowe tych produktów zależne są od składu, własności, wielkości oraz branży, z której pozyskane zostały odpady. Najłatwiejszy przy tym i najbardziej opłacalny jest odzysk miedzi oraz aluminium.

Dlaczego recykling metali kolorowych jest ważny?

Recykling metali kolorowych jest ważny dla ochrony środowiska naturalnego oraz ze względów ekonomicznych. W znacznym procencie ogranicza się dzięki odzyskowi produkcję np. miedzi i aluminium ze złóż. Pozyskiwanie ich ze skał to proces drogi, tworzący olbrzymie ilości gazów cieplarnianych, a także generujący duże straty energii; wody i prądu. Przerób recyklingowy jest przy tym nawet o kilkadziesiąt procent tańszy. Jest on także znacznie krótszy.

Duże znaczenie dla recyklingu ma również fakt, iż poddawane odzyskowi metale kolorowe nie tracą żadnych swoich własności chemicznych czy fizycznych. Są one tworzone w takiej samej wysokiej klasie, co w przypadku surowców pierwotnych. Podkreślić warto, że miedź oraz aluminium, a także brąz i mosiądz mogą być recyklingowane bez końca.

Recykling aluminium i miedzi

Recykling metali kolorowych jest uzależniony od formy odpadów, poziomu ich zanieczyszczenia, wielkości i masy, a także od klasy. Po dostarczeniu materiału do takich skupów jak NORD STEEL, przeprowadzana jest w nim złożona selekcja. Dopiero po niej określone odpady są kwalifikowane do dalszego przerobu w specjalistycznych zakładach.

Poddawane recyklingowi są stare puszki, felgi samochodowe, elektrośmieci, opakowanie, rury, przewody elektryczne, konstrukcje motoryzacyjne i budowlane oraz elementy instalacji hydraulicznych. To jednak tylko niektóre z przykładów odpadów aluminiowych i miedzianych. Ich recykling w uproszczeniu polega zaś na:

  • wstępnej obróbce mechanicznej,
  • oczyszczaniu materiału,
  • wypalaniu farb i nadruku oraz usuwaniu lakieru,
  • filtracji oraz oczyszczeniu,
  • rafinacji (dotyczy miedzi) w celu uzyskania czystego metalu,
  • przetapianiu,
  • odlewie sztabek.

Inne metale kolorowe przechodzą podobne procesy odzysku, ale niekiedy są one bardziej rozbudowane o dodatkowe działania związane z filtracją, oczyszczaniem czy przetapianiem.