Blog Panoramy Firm

Ważne kwestie dotyczące modernizacji wind

Materiał partnera
2019-10-01
winda

Zasady funkcjonowania urządzeń dźwigowych mają swoje źródło w przepisach prawa. Żeby działanie wszystkich wind było z nimi zgodne, czasami należy przeprowadzić modernizację tych, niespełniających wszystkich wymogów. Celem tego jest, przede wszystkim, zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z dźwigów osobowych i towarowych. Co zatem ma wpływ na bezpieczeństwo i komfort korzystania z wind?

Zasady bezpieczeństwa

Każde urządzenie dźwigowe musi spełniać szereg zasad dotyczących bezpiecznych warunków jego użytkowania. Jest to kwestia traktowana rygorystycznie i kładzie się na nią coraz większy nacisk, szczególnie w krajach Unii Europejskiej. Konsekwencją tego są wydane zalecenia względem funkcjonowania wind już istniejących. Oczywiście każda z nich musi posiadać w swoich kabinach drzwi oraz wskaźniki pięter. Informacja o tym, na którym piętrze aktualnie znajduje się osoba korzystająca z windy, znacznie polepsza jej poczucie bezpieczeństwa. Wśród ważnych zaleceń warto wymienić także: kontrolowanie i wymianę lin nośnych, dostosowanie elementów sterowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażenie drzwi automatycznych w czujniki wykrywające obecność ludzi, wyeliminowanie azbestu z układu hamulcowego, zapewnienie awaryjnego oświetlenia w kabinie.

Cechy techniczne windy

Współczesne windy mają określone cechy użytkowe, które wpływają na bezpieczeństwo i komfort ich użytkowników. Do tej grupy zaliczamy: napęd bezreduktorowy, drzwi automatyczne, aparaturę sterową oraz automatyczny system alarmowy. Napęd bezreduktorowy umożliwia, między innymi, cichą pracę urządzenia i jego bezgłośny start. Warto, aby aparatura sterowa każdej windy była wyposażona w funkcje specjalne, takie jak na przykład awaryjny zjazd na poziom oczekiwanego przystanku w przypadku awarii zasilania. Natomiast automatyczny system alarmowy zapewnia połączenie z ekipą konserwacyjną w sytuacji, gdy winda utknie między piętrami oraz zdalne monitorowanie aparatury sterowej i rejestrowanie wszelkich awarii. Tak wyposażona winda po modernizacji, z pewnością zwiększy poczucie bezpieczeństwa osób z niej korzystających.

W zakres prac związanych z modernizacją wind wchodzi więc wiele czynności usprawniających działanie owych urządzeń i polepszających komfort ich użytkowników. Prace te pozwalają zatem na dostosowanie dźwigów osobowych i towarowych do obowiązujących przepisów i wymogów. Spółdzielnia usług antenowych i dźwigowych SUAiD zajmuje się, między innymi, modernizacją wind, dzięki czemu po wykonaniu takiej usługi są one bezpieczne i mają prawidłowe parametry techniczne.

Opracowanie artykułu:

SUAiD Spółdzielnia usług antenowych i dźwigowych

ul. Okólna 38, 61-315 Poznań Nowe Miasto, wielkopolskie
e-mail
www