Biegły rewident, choć nie jest bardzo popularnym zawodem bywa, niezastąpiony, kiedy chcemy usprawnić działanie prowadzonej przez nas księgowości oraz sprawdzić jej poprawność. W tym celu należy zwrócić się o pomoc do kancelarii biegłych rewidentów, posiadających uprawnienia audytorskie. Kim dokładnie jest biegły rewident, jakie są jego uprawnienia i kiedy warto skorzystać z usług kancelarii biegłych rewidentów? Sprawdź!

Kim jest biegły rewident?

Biegły rewident nazywany także inaczej audytorem to osoba zajmująca się wykonywaniem rewizji finansowych, w tym badaniem sprawozdań finansowych. Kancelarie biegłych rewidentów świadczą zatem usługi audytorskie oraz usługi księgowe. Tytuł „biegły rewident” podlega ochronie prawnej i regulowany jest Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach.

Nie każdy może zostać audytorem. Zazwyczaj, aby uzyskać wpis do rejestru biegłych rewidentów, który uprawnia do wykonywania tego zawodu, musimy:

 • ukończyć studia wyższe,
 • wykazać się niekaralnością i nieposzlakowaną opinią,
 • odbyć trwającą rok praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej,
 • odbyć co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta,
 • zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny,
 • złożyć ślubowanie.

Czym dokładnie zajmuje się audytor finansowy?

W zakres usług biegłych rewidentów wchodzą działania takie jak:

 • badanie i przeglądy sprawozdań finansowych według przepisów polskich i standardów międzynarodowych,
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • badanie planów połączeń, podziałów i przekształceń spółek,
 • oraz  inne usługi atestacyjne.

Zakres działań audytorów i standardy ściśle określają art. 65 Ustawy o rachunkowości oraz Normy Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Usługi audytorskie, realizowane przez rewidentów mają na celu podwyższyć jakość organizacji rachunkowości oraz ewidencji naszej firmy. Audyty finansowe przeprowadzane są przez dwóch biegłych rewidentów, którzy najpierw szczegółowo zapoznają się z charakterem działalności firmy, a następnie dobierają odpowiednie narzędzia pracy.

Kiedy warto skorzystać z usług kancelarii biegłych rewidentów?

Biegli rewidenci badają poprawność rozwiązań stosowanych w zakresie rachunkowości, oceniają również, czy prowadzona ewidencja zgodna jest z przepisami prawa. Możemy zlecić im również ocenę przedsiębiorstwa pod kątem sytuacji majątkowo-prawnej.

Usługi audytorskie świadczy w Polsce wiele kancelarii biegłych rewidentów, takich jak Controlling Kancelaria Biegłych Rewidentów Kaczmarek Adamczyk Sp. J. Skorzystać z ich pomocy możemy nie tylko w wyszczególnionych wcześniej sytuacjach. Kancelarie takie zajmują się również usługami księgowymi, takimi jak:

 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • doradztwo podatkowe,
 • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe,
 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
 • działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

Jeśli zależy nam na sprawdzeniu poprawności prowadzonej przez nas księgowości, a także zwiększeniu jej efektywności warto skorzystać z pomocy biegłych rewidentów.