Czym jest system Intrastat i dla kogo jest dedykowany?

Materiał partnera
2019-06-05

Handel wewnętrzny między państwami Wspólnoty posiada przepisy zbliżone do tych krajowych. Jest pozbawiony obciążeń celnych i innych dodatkowych zobowiązań. Oznacza to, iż instytucje statystyczne przestały mieć sposobność do zbierania danych o przepływie towarów. W związku z wypełnieniem luki w tym kierunku, stworzono Intrastat, system monitorujący przepływ towarów na terenie Unii Europejskiej.

Co to jest Instastat i jak działa?

Inrastat jest systemem statystycznym, który pozwala na zbieranie danych dotyczących transakcji przeprowadzanych na terenie państw Wspólnoty Europejskiej. Stworzony został na potrzeby wypełnienia luki, jaka powstała na skutek ujednolicenia przepisów dotyczących handlu wewnętrznego między krajami członkowskimi, nie pozwalającego na zbieranie danych o wymianie handlowej przez instytucje, zajmujące się badaniami statystycznymi. Deklaracje Intrastat nie obejmują przedsiębiorców przewożących towary ustawowo zwolnione z obowiązku sprawozdawczego.

Kogo dotyczy Intrastat?

Należy przede wszystkim pokreślić, iż składanie deklaracji informacyjnych nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców przeprowadzających transakcje wewnątrz Unii Europejskiej. Przepisy wskazują, że obowiązek przekazywania informacji mają przedsiębiorcy podatnicy VAT, czyli osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy zajmują się wymianą towarów z innymi krajami członkowskimi i przekroczyli pewne ustalone progi statystyczne. Progi te są ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na każdy rok podatkowy. Istnieją progi podstawowe, zawierające ogólne informacje o przewożonych towarach, oraz progi szczegółowe, gdzie do danych ogólnych podaje się dokładne wartości finansowe, kody produktów oraz warunki dostaw. Przedsiębiorcy zobowiązani do złożenia deklaracji Intrastat, składają ją tylko w tym zakresie, w ramach którego przekroczyli określony próg, np. przywozu lub wywozu towarów. Deklaracja ta musi być złożona do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono próg. Dokumenty można składać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Deklaracje Intrastat nie są bardzo skomplikowane, jednak wiele przedsiębiorstw z braku czasu postanawia zlecić ich wypełnianie i składanie zewnętrznym firmom. Tu z pomocą przychodzi AWM Business Promotion Wojciech Misztal z Warszawy. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze zgłoszeń deklaracji Intrastat w imieniu podmiotów gospodarczych i firm, zajmujących się wymianą towarów na terenie krajów Unii Europejskiej. Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy współpracując z centrami logistycznymi czy biurami rachunkowości zapewniają również pomoc w zgłoszeniu deklaracji Intrastat kontrahentom swoich klientów. Również we współpracy z JS Inwenta, AMW Business Promotion przeprowadza projekty inwentaryzacyjne.

Opracowanie artykułu:

AWM Business Promotion Wojciech Misztal

ul. Ciołka 17 lok. 410, 01-402 Warszawa Wola, mazowieckie
e-mail
www
telefon