Pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za stosowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w podległych im zakładach pracy. Często, aby mieć pewność, że przepisy te są rzeczywiście przestrzegane, zlecają oni nadzór nad bhp zewnętrznym firmom specjalizującym się w tym zakresie, takim jak firma Wektor z Zamościa. Doradztwo, szkolenia i wdrażanie systemów to sprawy, w których pracownicy tej firmy są ekspertami. Dowiedz się więcej!

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy Wektor?

Wielu przedsiębiorców decyduje się na outsourcing usług związanych z bhp. Dzieje się tak, ponieważ zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania wszelkich obowiązków z tym związanych jest dość duży, a bardziej korzystne jest, by przedsiębiorca koncentrował się na podstawowej działalności firmy, a sprawy dotyczące jej funkcjonowania zgodnego z przepisami, powierzył fachowcom. Eksperci z firmy Wektor Europejskie Centrum Ochrony Pracy i Środowiska Ewa Klimczak dopasowują swoje usługi do konkretnych wymagań klienta i jego branży, dzięki czemu udzielana przez nich pomoc daje wymierne korzyści i efekty, z których klienci są zadowoleni.

Jakie usługi z zakresu BHP świadczy firma Wektor?

Zakres usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jest dość duży. Obejmuje nie tylko te podstawowe, jak obowiązkowe szkolenia BHP, czy ocenę ryzyka zawodowego, ale też wdrażanie systemów HACCP, czyli służących do analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.

Jak mówi specjalista z firmy Wektor,

to postępowanie wdrażane jest przede wszystkim w gastronomii, gdzie konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Z tego powodu niezbędna jest identyfikacja zagrożeń i oszacowanie ich skali.

Należy mieć świadomość, że zlecenie zadań z zakresu BHP firmie Wektor, zgodnie z przepisami nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w jego zakładzie. Znacznie jednak poprawia jej funkcjonowanie, ponieważ eksperci wiedzą jak organizować pracę w sposób bezpieczny, jak reagować na potrzeby pracowników i zapobiegać wypadkom przy pracy.