Jak poprawnie rozliczyć leasing zwrotny samochodu w firmie?

Materiał partnera
2019-10-18
Rozliczanie podatku

Leasing zwrotny samochodów to rodzaj leasingu, w którym klient sprzedaje firmie leasingowej swoje pojazdy, ale dalej wykorzystuje je na podstawie umowy leasingowej. Nie jest to najpopularniejsze rozwiązanie wśród stosowanych przez firmy, ale sprawdza się, gdy chcemy uwolnić środki finansowe wykorzystywane właśnie na utrzymanie pojazdu. Jak każda inna operacja przedsiębiorstwa, musi być właściwie rozliczana.

Rozliczenie samochodu w leasingu

Leasing zwrotny to szczególny rodzaj leasingu, w którym  przedsiębiorca sprzedaje swoje pojazdy firmie leasingowej, a następnie zawiera z nią umowę leasingową, na podstawie której dalej z nich korzysta. Może on zatem przyjąć formę zarówno leasingu operacyjnego, jak i finansowego. W umowie określone jest ponadto, czy po jej zakończeniu samochód zostanie wykupiony, czy też pozostanie własnością leasingodawcy.

Wybór formy leasingu ma wpływ na księgowanie użycia samochodu. W ramach leasingu operacyjnego odpisów amortyzacyjnych dokonuje firma leasingowa, natomiast w przypadku leasingu finansowego odpowiedzialność ta spada na przedsiębiorstwo. W wyborze optymalnej formy pomoże nam biuro rachunkowe, które oferuje nie tylko obsługę księgową, ale również doradztwo podatkowe czy z zakresu analizy biznesowej, tak jak biuro rachunkowe Spectrum w Krakowie. Współpraca ze specjalistą do spraw rachunkowości ma ogromne znaczenie też ze względu na zmieniające się przepisy dotyczące podatków oraz rozliczeń.

W 2019 roku zmieniły się regulacje dotyczące rozliczania samochodów używanych na odstawie umów leasingowych. Obecnie kosztem podatkowym może być jedynie taka część raty, jaka stanowi stosunek limitu do ceny samochodu – 150 tysięcy złotych dla samochodów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tysięcy złotych dla samochodów elektrycznych. Jeżeli natomiast w racie leasingowej ujmowane są opłaty związane z serwisowaniem pojazdu i jego utrzymaniem, to część raty może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu do wysokości 75 procent kwoty.

Leasing a VAT i ewidencja środków trwałych

Na odliczenie podatku VAT w przypadku leasingu zwrotnego wpływ ma sposób dysponowania pojazdu, jaki został określony w umowie. Jeśli jest to sposób mieszany, przedsiębiorca może odliczyć jedynie 50 procent kwoty VAT wskazanej w fakturach firmy leasingowej. Sama sprzedaż środka trwałego, jakim jest używany dotychczas przez przedsiębiorstwo pojazd, zobowiązuje do wystawienia faktury VAT i opodatkowania samochodu stawką VAT 23 procent. Firmowy rodzaj dysponowania samochodem uprawnia do odliczenia 100 procent podatku VAT przy zakupie, ale jednocześnie wymaga dopełnienia dodatkowych formalności, między innymi zgłoszenia pojazdu do urzędu skarbowego czy prowadzenia kilometrówki.

W większości przypadków samochód sprzedawany firmie leasingowej stanowił dotychczasową własność przedsiębiorstwa i jako taka był wpisany do ewidencji środków trwałych. Możliwym rozwiązaniem jest jednak zakupienie pojazdu firmowego w celu natychmiastowej sprzedaży firmie leasingowej. Wówczas okres użytkowania pojazdu jest krótszy niż dwanaście miesięcy i z tego powodu samochód nie spełnia wymagań, które pozwolą zakwalifikować go jako środek trwały. Przedsiębiorca rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów ujmie kupno samochodu w kolumnie dotyczącej zakupu towarów handlowych i materiałów, a sprzedaż w kolumnie dotyczącej wartości sprzedanych towarów i usług.

Opracowanie artykułu:

Biuro rachunkowe Spectrum Magdalena Gubała

ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków Krowodrza, małopolskie
e-mail
www