Gdy mamy więcej niż jedną nieruchomość, może nam nie starczyć czasu, aby się nimi wszystkimi zająć. Obowiązków jest wiele, a doba ma jedynie dwadzieścia cztery godziny. W takim wypadku warto rozważyć zatrudnienie zarządcy nieruchomości. Kim jest taka osoba?

Jakie są obowiązki zarządcy nieruchomości?

Zarządca nieruchomości jest osobą, która profesjonalnie zajmie się obsługą nieruchomościami. Zwykle są to czynności administracyjne oraz zapewnianie konserwacji budynkowi. Dobry zarządca również monitoruje i analizuje czynniki, które mają wpływ na dobre gospodarowanie nieruchomością – tak, aby zapewnić właścicielowi jak największy zysk. Ma pod opieką nie tylko sam budynek, ale również tereny przyległe budynkowi –  chodniki, drogi wewnętrzne i tak dalej, chociażby w przypadku budynków mieszkalnych. Tak wygląda sprawa w teorii. W praktyce jednak jego obowiązki zależą głównie od umowy, którą zawrze z właścicielem. 

Jak zostać zarządcą nieruchomości?

Z racji tego, że zarządca musi nie tylko utrzymywać budynek w stanie nienaruszonym, ale też inteligentnie w niego inwestować, praca ta wymaga dużej odpowiedzialności. Przed 2014 rokiem, aby zostać zarządcą, należało mieć licencję. Teraz może być nią każda osoba wyznaczona przez właściciela lub wspólnotę, o ile nie była wcześniej karana. Dodatkowo taka osoba musi odpowiednio gospodarować czasem – bez tego można się pogubić w ilości zadać, które trzeba wykonać. Inwestycje, które podlegają pod zarządcę, są wysokie. Dlatego nie ma tutaj miejsca na niedopilnowanie formalności.

Dlaczego warto zatrudnić zarządcę?

Dobry zarządca to osoba, która odpowiedzialnie obsłuży cały budynek od podstaw. Ilość zadań mu powierzanych często przerasta samego właściciela, szczególnie, gdy budynków jest więcej niż jeden. Ponadto, zakres obowiązków osoby, która kompleksowo zajmuje się budynkiem, to nie tylko sam budynek, ale również tereny przyległe. Z tego i innych powodów warto zawrzeć współpracę z firmą zarządzającą, taką, jak Dominium Zarządzanie i Administrowanie, która kompleksowo zajmie się budynkiem w każdym wymiarze zadań zarządcy. Specjalistyczne firmy zatrudniają doświadczone osoby, które są jednocześnie bardzo dobrze zorganizowane i mają własny plan pracy, według którego działają. Wtedy właściciel może być pewny, że jego budynki są pod najlepszą możliwą opieką.