Księgowość i rachunkowość to dwa pojęcia, które bardzo często używane są zamiennie. Warto wiedzieć, że terminy te różnią się między sobą pod względem wykonywanych czynności. Podstawową różnicą jest to, że rachunkowość oferowana przez biuro Lidmar jest działaniem obszernym, a księgowość jest jej elementem składowym. 

Na czym polega księgowość?

Księgowość wchodzi w skład rachunkowości i polega na zapisywaniu zdarzeń gospodarczych działalności. Dziedzina ta zajmuje się gromadzeniem oraz przetwarzaniem, a następnie przechowywaniem powyższych danych. Obejmuje przychody i wydatki przedsiębiorstwa oraz instytucji. Zadaniem księgowej z biura Lidmar jest ewidencjonowanie zakupów, sprzedaży, wynagrodzenia dla pracowników oraz środków przeznaczonych na promocję marki. Specjalistka zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem zestawienia obrotów i sald, wyceną aktywów i pasywów, segregacją oraz katalogowaniem dokumentów. 

Czym jest rachunkowość w firmie Lidmar?

Jest to obszar działania składający się z księgowości, kalkulacji oraz sprawozdawstwa.  Obejmuje dokładną ewidencję operacji gospodarczych, więc oprócz powyższych czynności, jest również podejmowanie kluczowych decyzji dla danej działalności. Rachunkowość prowadzona przez firmę Lidmar ma na celu pokazanie jej sytuacji finansowej, ponieważ kontroluje przepływ pieniędzy. Na niej spoczywa więc odpowiedzialność za ekonomię przedsiębiorstwa. Tworzone są w tym zakresie sprawozdania i bilanse. Prowadzony jest także i analizowany rachunek kosztów.