Sprowadzanie towarów spoza Unii Europejskiej cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców. Niestety, wielu początkujących importerów napotyka problemy związane z interpretacją przepisów celnych czy rozliczeniem podatku VAT. Dążenie do optymalizacji podatkowej przy imporcie skłania do wwożenia towarów przez Niemcy z zastosowaniem procedury 42. 

Odprawa celna – jak wygląda w Polsce i Niemczech?

Jeżeli odprawa ma miejsce w Polsce, importer jest zobowiązany do uiszczenia VAT w krótkim terminie. Podstawę opodatkowania stanowi wartość celna powiększona o należne cło. Rozwiązaniem alternatywnym jest odprawa celna w innym kraju Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę bliskość geograficzną największą popularnością cieszą się porty w Niemczech (ze szczególnym uwzględnieniem Hamburga).

Jak wskazuje specjalista z Agencji Celnej Nutka, importowane towary są wówczas zwolnione z podatku VAT. Aby móc korzystać z tego przywileju, należy zarejestrować się do VAT w Niemczech lub skorzystać z usług przedstawiciela fiskalnego, który załatwi formalności celne.

Odprawa celna w Niemczech – Procedura 42

Zwolnienie z podatku VAT przy imporcie dotyczy przedsiębiorców, którzy sprowadzili towar do Niemiec, a następnie przewieźli go na teren Polski. Co za tym idzie, polski importer nie musi mieć nabywcy na towar w chwili dostarczenia go do portu, a zatem może nabyć go dla siebie. Takie przemieszczenie transgraniczne zostanie zaklasyfikowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, przez co podatek należny będzie zrównany z podatkiem naliczonym.

Konieczność odprowadzenia podatku należnego zajdzie w momencie sprzedaży towaru, czyli wtedy gdy przedsiębiorca dostanie zapłatę i nie będzie musiał płacić VAT z własnej kieszeni. Taka metoda odprawy nosi nazwę procedury 42 i jest stosowana w celu zachowania większej płynności finansowej. Agencja celna pomoże Ci sprowadzić towary bez konieczności szybkiego wyłożenia gotówki na zapłatę podatku. To naprawdę się opłaca!