Kiedy formalny związek dwojga osób dobiega końca, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania rozwodowego. Sprawy tego typu są trudne, nierzadko związane z koniecznością dokonania podziału majątku czy ustalenia opieki nad małoletnimi dziećmi. Pomoc prawna w tego typu sytuacjach staje się nieoceniona – w jakich dokładnie kwestiach może wesprzeć przy rozwodzie adwokat?

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

W niektórych sytuacjach małżonkowie chcący się rozejść dochodzą w tej kwestii do porozumienia. Kończy się to polubownym rozwiązaniem związku formalnego. Często jednak wszczęcie postępowania rozwodowego jest wynikiem dokonania przez jedną ze stron czynności będącej przyczyną rozpadu pożycia. Może to być np. zdrada, ale także przemoc w różnej formie. W takich przypadkach sąd orzeka o ewentualnej winie. Takie postępowanie wymaga właściwego przygotowania m.in. materiałów dowodowych.

Pomoże w tym adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym. Będzie on też w stanie reprezentować klienta przed sądem, co z kolei przełoży się na odpowiednie przedstawienie wszelkich wniosków prowadzących do uzyskania satysfakcjonującego wyroku. Kancelaria adwokacka Adwokat Adrianna Ostrowska świadczy usługi prawne m.in. w tym zakresie. Strona uznana za winną może być np. zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz byłego partnera. Małżonek wyłącznie winny może być pozwany o alimenty przez małżonka niewinnego, kiedy ten wykaże tylko pogorszenie jego sytuacji majątkowej w związku z rozwodem. Natomiast jeśli żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego, to drugi małżonek również może dochodzić alimentów na swoją rzecz, ale tylko wtedy, jeśli znajdzie się w niedostatku.

Podział majątku i opieka nad dziećmi po rozwodzie

Pomoc prawna przy sprawach rozwodowych dotyczy także bardzo często kwestii pobocznych, jakie związane są z takim postępowaniem. Jedną z nich jest podział majątku. Jeśli małżonkowie nie sporządzili tzw. intercyzy, to posiadane przez nich i nabyte w trakcie małżeństwa dobra mogą zostać uznane za wspólne. Adwokat pomoże w udowodnieniu przed sądem własności do określonego mienia. Pomoc prawna jest niezwykle przydatna także w sprawach związanych z przyznaniem opieki nad dziećmi.

W tym celu ustala się dalsze miejsce zamieszkania małoletnich, których rodzicami i prawnymi opiekunami są strony postępowania rozwodowego. Są to nierzadko kwestie wzbudzające dużo emocji. Wsparcie prawne kancelarii adwokackiej to w takiej sytuacji nieoceniona pomoc, która daje możliwość uzyskania korzystnego dla klienta rozwiązania. Dzieje się tak dzięki racjonalnemu spojrzeniu na sprawę i jasnemu przedstawieniu sądowi logicznej argumentacji, co bez adwokata w przypadku postępowania o opiekę nad dziećmi może być niezwykle trudne.