Śladami przeszłości. Na czym polega praca archeologa?

Materiał partnera
2019-05-09
Archeolog

Historia, kultura, dziedzictwo – to wszystko skrywa ziemia. Dzięki pracy archeologów zostaje odgadniętych wiele zagadek z przeszłości, możemy poznać tajemnice ukrywane przez wieki. Możemy dowiedzieć się jak żyli nasi przodkowie, czym się zajmowali, jak wyglądała struktura społeczności oraz infrastruktura miast. To bardzo ważne dla odnalezienia naszej tożsamości kulturowej.

Archeologia jest nauką, która na podstawie odnalezionych materiałów i źródeł archeologicznych (w ziemi, na ziemi i w wodzie) odtwarza społeczno-kulturową przeszłość człowieka. Natomiast archeolog to osoba, która zajmuje się badaniem minionych epok, gromadząc, dokumentując oraz analizując odnaleziony materiał. Obecnie istnieje wiele firm, które świadczą usługi archeologiczne. Aureus Usługi Archeologiczne i Konserwatorskie Anna Retkowska z Bydgoszczy to pracownia archeologiczna, zajmująca się badaniem dziedzictwa kulturowego na terenie Polski oraz poza jej granicami.

Nadzór archeologiczny

Prowadzony jest w trakcie prac budowlanych, a ściślej robót ziemnych (wykopy pod fundamenty, przyłącza wodociągów czy kanalizacji deszczowej) w miejscu, gdzie może znajdować się stanowisko archeologiczne. Zadaniem archeologów jest nadzorowanie oraz udokumentowanie prac, które mogą spowodować zniszczenie zabytków albo innych elementów z przeszłości.

Archeologiczne badania ratownicze i wyprzedzające

Celem  badań ratowniczych i wyprzedzających jest ochrona zabytków przed zniszczeniem podczas wykonywania prac budowlanych. Ich celem jest odkrycie, udokumentowanie a także wydobycie z ziemi reliktów z dawnych czasów. Można tu wyróżnić badania wykopaliskowe, które obejmują wąski teren – zazwyczaj około 20 procent całej powierzchni inwestycji, oraz badania szeroko płaszczyznowe, które przeprowadza się na całym terenie. Jedne i drugie muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Aureus to firma archeologiczna, która zajmuje się zarówno nadzorem archeologicznym oraz prowadzeniem badań ratowniczych i wyprzedzających. Oprócz tego proponuje konserwację zabytków (szczególnie przedmiotów metalowych oraz ceramicznych). Archeolodzy wykonują także wszelkie opracowania dotyczące przeprowadzonych badań archeologicznych, którymi zajmowali się osobiście, ale też wykonanymi przez inne jednostki. Firma działa od 17 lat. Zatrudnia wykształconych i doświadczonych specjalistów z dziedziny archeologii, dla których praca jest także pasją, którą wykonują z pełnym zaangażowaniem i precyzją.

Opracowanie artykułu:

"Aureus" Usługi Archeologiczne i Konserwatorskie Anna Retkowska

ul. Dworcowa 45/15, 85-009 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie
e-mail
www