Polska jest krajem katolickim. W związku z tym dominują tutaj ceremonie pogrzebowe w tym obrządku. To jednak niejedyny sposób na godne ostatnie pożegnanie zmarłego. Możemy zorganizować pochówek świecki, a więc pozbawiony elementów religijnych. Czym różni się od pogrzebu katolickiego? Jak przebiega niereligijny ceremoniał pogrzebowy i jak go zorganizować?

Główne różnice między pogrzebem katolickim, a świeckim

Główną różnicą między pogrzebem katolickim a świeckim jest to, że ten drugi nie odbywa się oczywiście w kościele czy kaplicy, a w domu pogrzebowym. W wyjątkowych przypadkach można go zorganizować w kaplicy cmentarnej, ale za zgodą proboszcza danej parafii.

Katolicki ceremoniał pogrzebowy jest prowadzony przez księdza. Odprawia on mszę pogrzebową w intencji zmarłego. Jest obecny także podczas drogi na cmentarz i przeprowadzenia tam obrzędów. Oczywiście na pogrzebie świeckim nie ma elementów religijnych, a więc nie ma też kapłana. Ostatnie pożegnanie prowadzone jest przez tzw. Mistrza Ceremonii. Kolejną różnicą jest brak symboli religijnych, a więc krzyża czy wizerunków świętych i Pana Jezusa.

Jak przebiega pogrzeb świecki?

Pogrzeb katolicki musi odbywać się według jednakowego porządku narzuconego przez Kościół. Natomiast pogrzeb świecki rodzina może zorganizować według własnego pomysłu z pomocą Mistrza Ceremonii. Możemy zdecydować się na wygłoszenie mowy pożegnalnej przez członka rodziny lub prowadzącego ceremonię. Niektórzy decydują się np. na pokaz zdjęć zmarłego albo oprawę muzyczną stworzoną z jego ulubionych piosenek. Po oddaniu hołdu nieboszczykowi, przybyli udają się na miejsce pochówku, a więc cmentarz komunalny. Tam Mistrz Ceremonii wygłasza ostatnią przemowę, a następnie trumna zostaje złożona do grobu.

Organizacja świeckiego pogrzebu

Aby zorganizować pogrzeb świecki, musimy znaleźć firmę pogrzebową oraz Mistrza Ceremonii. We Wrocławiu takie usługi świadczy np. Zakład pogrzebowy Anubis. Standardowo firmie musimy dostarczyć akt zgonu, dowód osobisty zmarłego oraz osoby zlecającej pogrzeb. Przed ceremonią należy także porozmawiać z jej Mistrzem, aby dostarczyć informacji o zmarłym. Dzięki temu osoba prowadząca będzie mogła przygotować mowę o nim i jego życiu. Ustalany jest także harmonogram pogrzebu i ewentualne elementy urozmaicające go.