W życiu w różnorodnych sytuacjach możemy napotkać trudności prawne. Może nas ktoś wykorzystać, oszukać, a może sami prowadzimy firmę i nie wiemy jak najkorzystniej, a zarazem zgodnie z prawem się zachować w danej sytuacji. W takich sytuacjach pomocna i konieczna może się okazać wizyta u radcy prawnego. Dowiedz się, na czym polega jego praca, jakie są jego obowiązki oraz kiedy możesz potrzebować skorzystać z jego usług.

Obowiązki radcy prawnego

Radca prawny bardzo dobrze orientuje się w prawie i jego przepisach. Zakres jego zadań jest szeroki i różnorodny. Przygotowuje  umowy, dokumenty oraz opinie. Może także reprezentować klienta w sądzie, czy w urzędzie na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. Mamy obowiązek korzystania z pomocy radcy prawnego, gdy występujemy do Sądu Najwyższego, lub składamy skargę. W innym wypadku, to nasza osobista decyzja. Wbrew pozorom jednak, korzystanie z usług rady prawnego może okazać się tańsze niż ponoszenie konsekwencji braku wiedzy prawnej. Radca prawny może również reprezentować klienta w negocjacjach handlowych oraz udzielać szeroko rozumianych porad prawnych. Prowadzi również postępowanie sądowe i egzekucyjne. Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, którego działanie jest regulowane ustawą prawną, obowiązuje go również obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Kiedy skorzystać z usług radcy prawnego?

Kiedy możesz potrzebować pomocy radcy prawnego? W bardzo wielu sytuacjach – począwszy od pomocy w razie bycia ofiarą przestępstwa. Ponadto, szerokie pole popisu mają radcy prawni zajmujący się sprawami gospodarczymi, a więc obsługą i prowadzeniem firmy. Ich wskazówki mogą być cenne podczas spisywania umów cywilnoprawnych, w czasie spraw związanych z przeniesieniem praw autorskich, z procesami windykacyjnymi, czy z odszkodowaniami. Zakres ich usług jest bardzo szeroki. Możemy skorzystać z ich porady w sprawach pracowniczych oraz dotyczących ubezpieczeń społecznych. Co ciekawe, uprawnienia radcy prawnego, są takie same jak adwokata. Jedyna różnica to taka, że radca prawny  może być zatrudniony także na podstawie umowę o pracę, natomiast adwokat  jedynie na podstawie umowy o  świadczenie usług. Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji prawnej, lub potrzebujesz wskazówek co do kwestii prawnych w różnych dziedzinach warto skontaktować się z profesjonalnym i doświadczonym radcą prawnym z Kancelaria Radców Prawnych Skwarcz Maruszewska. sp.p.