Śmierć bliskiej osoby jest zawsze wydarzeniem wywołującym głębokie uczucie smutku. Wymaga to jednak dużego zaangażowania ze strony ludzi zobowiązanych do odpowiedniego i sprawnego przygotowania pogrzebu, a także dopełnienia wszelkich formalności związanych z pogrzebem. Jednym z takich elementów jest sporządzenie nekrologu, którego celem jest poinformowanie sąsiadów w najbliższym otoczeniu o śmierci osoby. Nekrologi wykonuje firma Usługi Pogrzebowe Andrzeja i Ryszarda Rucińskich z Konstancina-Jeziorny.

Co to jest nekrolog?

Nekrolog to forma publicznego ogłoszenia zgonu, daty i miejsca ceremonii pogrzebowej. Jest on udostępniany przez media ze względu na charakter i szybkość ceremonii, są to zazwyczaj gazety i Internet. Najczęściej nekrologi informacyjne są publikowane przez osoby najbliższe zmarłemu: współmałżonek, dzieci, dalsza rodzina, rodzeństwo. Jednak autorzy mogą być przyjaciółmi, a nawet kolegami – jest to najczęściej forma kondolencji. Przygotowaniem nekrologów zamieszczanych w prasie zajmuje się firma Usługi Pogrzebowe Andrzeja i Ryszarda Rucińskich z Konstancina-Jeziorny.

Z czego składa się nekrolog?

O szacie graficznej nekrologu generalnie decyduje miejsce, w którym jest on publikowany, a o jego wyglądzie decydują redaktorzy danego czasopisma lub portalu. Czasami można stworzyć swój własny nekrolog, ale niektóre muszą być utrzymane ze względu na szczególny charakter postu. Dlatego nekrologi są zwykle pisane czarnym kolorem na białym tle, najważniejsze informacje mogą być pogrubione. Można dodać dodatkowe elementy graficzne, takie jak: krzyże, świece, wieńce czy kwiaty. Nekrologi powinny zawierać takie elementy jak: formułę otwarcia oraz informacje o śmierci, osobie zmarłej, pogrzebie i twórcy nekrologu.

Jak wygląda nekrolog świecki?

Nekrologi świeckie nie mogą zawierać elementów religijnych, muszą mieć formę graficzną zbliżoną do tych związanych z religią. Należy pamiętać, że jest to reklama drukowana, którą można powiesić lub umieścić w lokalnej prasie. Z pomocą umieszczenia nekrologu przychodzi firma Usługi Pogrzebowe Andrzeja i Ryszarda Rucińskich z Konstancina-Jeziorny. Niezależnie od typu i lokalizacji tego specyficznego ogłoszenia powinien zawierać tylko aktualne informacje. Nekrologi publikowane w lokalnej prasie zawierają również informacje o okolicznościach śmierci oraz inne treści, które rodzina zmarłego chciałaby zamieścić. Wiele zakładów pogrzebowych oferuje przygotowanie nekrologu oraz pomoc w doborze i zaaranżowaniu odpowiedniego projektu graficznego, a także w stworzeniu odpowiedniego do okoliczności materiału informacyjnego.