Prawidłowo sporządzony testament stanowi potwierdzenie ostatniej woli zmarłego. Ważne jest, aby był on pozbawiony wszelkich luk oraz nieprawidłowości, które mogłyby przyczynić się do unieważnienia dokumentu. Coraz więcej osób decyduje się na wizytę u notariusza. Doświadczony prawnik poradzi sobie z przekazaniem kluczowych informacji.

Gdzie może zostać sporządzony testament notarialny?

W zdecydowanej większości przypadków dokument spisywany jest w Kancelarii Notarialnej. Jeśli sytuacja tego wymaga, to dopuszcza się sporządzenie testamentu w innym miejscu. Z takiej możliwości korzystają przede wszystkim osoby ciężko chore, które mają problem z samodzielnym przemieszczaniem się.

Dlaczego warto zdecydować się na testament notarialny?

Zabezpieczenie majątku wymaga stosowania się do zapisów znajdujących się w Kodeksie Cywilnym. Kancelaria Notarialna s.c. Michał Wysocki, Krzysztof Wysocki pomoże w sporządzeniu dokumentu, który nie będzie zawierał żadnych pomyłek czy wad formalnych. Może być on przechowywany do momentu śmierci spadkodawcy. Zmniejsza to ryzyko jego zaginięcia czy zniszczenia.

Samodzielnie sporządzony testament nie jest zwykle doskonały. Zdarza się, że zwiera on niezrozumiałe zapisy, przez co może zostać unieważniony przez sąd. Nie każdy ma w swoim otoczeniu bliskich, których można obdarzyć zaufaniem. Nie można więc wykluczyć zatajenia istnienia dokumentu przez osobę, która nie zgadza się z rozporządzeniem zmarłego.