Podział majątku spadkowego, czyli inaczej mówiąc, dział spadku, to podział całości majątku pozostałego po spadkodawcy pomiędzy dziedziczących spadkobierców, w wyniku czego określone zostaje, co ze składników majątkowych ma przypaść danemu spadkobiercy. Co warto wiedzieć na temat praktycznych stron podziału majątku spadkowego? O tym piszemy w poniższym artykule. Zapraszamy.

Sposoby podziału majątku spadkowego

Podział majątku spadkowego może nastąpić przed sądem lub na podstawie umowy między spadkobiercami. Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowa musi być zawarta przed notariuszem. Dział spadku może nastąpić przez przyznanie całości spadku jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty pozostałych, podział składników majątkowych pomiędzy spadkobierców z ewentualnym obowiązkiem wyrównania udziałów poprzez dopłaty, a także przez sprzedaż majątku spadkowego i podział między spadkobierców ceny uzyskanej ze sprzedaży. Profesjonalną pomoc w zakresie działu spadków w postaci między innymi fachowej porady prawnej znajdą Państwo w ofercie Kancelarii Radcy Prawnego Joanna Roman z Gdańska.

Kwestia wcześniejszych darowizn na rzecz spadkobiercy w kontekście działu spadku oraz faktycznego nabywania spadku

Jeśli chodzi o kwestię darowizn spadkodawcy na rzecz spadkobiercy w kontekście podziału majątku spadkowego, to w określonych sytuacjach będą one podlegały rozliczeniu przy dziale spadku poprzez ich doliczenie do spadku, a następnie, po obliczeniu wartości udziału obdarowanego spadkobiercy, zmniejszenie tego udziału o wysokość darowizny. Może to w niektórych przypadkach oznaczać, że spadkobierca przy dziale spadku nic nie otrzyma, dlatego, że kiedyś otrzymał darowiznę od spadkodawcy.

Jeśli więc spadkodawca dokonał przed śmiercią darowizn na rzecz osób, które uzyskały stwierdzenie nabycia spadku po nim, warto zasięgnąć porady prawnej, by dowiedzieć się, jaka faktyczna część majątku spadkowego powinna przypaść tym osobom.