Każde małżeństwo przechodzi lepsze i gorsze chwile, jednak zdarza się, że nieporozumienia są na tyle duże, że małżonkowie decydują się na rozstanie. Niestety, jak pokazują statystyki, rozwody w Polsce są bardzo częste, a ich liczba z roku na rok rośnie. Co więcej, nie zawsze małżonkowie rozstają się w zgodzie – wtedy możliwe jest wystąpienie o rozwód z orzeczeniem o winie. Na czym polega? Kancelaria Adwokacka Kamil Flatow wyjaśnia.

Czym jest rozwód z orzekaniem o winie?

Rozwód to rozwiązania przez sąd ważnego związku małżeńskiego w sytuacji, gdy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, przeprowadzony na żądanie przynajmniej jednego małżonka. W zależności od tego, jakie są okoliczności rozwodu i co spowodowało wspomniany rozkład pożycia małżeńskiego, płocka Kancelaria Adwokacka Kamila Flatowa prowadzi:

  • rozwody bez orzekania o winie,

  • rozwody z orzeczeniem winy jednej strony,

  • rozwody z winy obojga małżonków.

Jeśli chodzi o pierwszy przypadek, zazwyczaj rozwód jest szybki i bezproblemowy. Znacznie więcej kłopotów przysparza rozwód z orzekaniem o winie, ponieważ małżonek, który występuje z taką sprawą, musi udowodnić winę swojego partnera. A więc mówiąc najprościej, rozwód z orzeczeniem o winie polega na tym, że jeden z małżonków zostaje obarczony winą za rozpad małżeństwa, co zapewnia korzyści małżonkowi niewinnemu.

Co daje rozwód z orzekaniem o winie?

Dla niektórych osób rozwód z orzeczeniem o winie drugiego małżonka to przede wszystkim wewnętrzna satysfakcja i zwycięstwo moralne, które pozwala ze spokojem rozpocząć nowy etap życia. Ale to nie jedyne korzyści, jakie zyskuje małżonek uznany za niewinnego rozpadu pożycia. Jak tłumaczy pracownik Kancelarii Adwokackiej Kamila Flatowa z Płocka:

Kluczową kwestią w przypadku rozwodu z orzeczeniem winy wyłącznie jednego z małżonków jest możliwość uzyskania przez małżonka niewinnego alimentów na życie. To oznacza, że osoba uznana za winną rozpadu małżeństwa będzie zobowiązana zapewniać środki na utrzymanie byłego małżonka.

Kiedy zdecydować się na taki rozwód?

Nie można zapomnieć, że rozwód z orzekaniem o winie jest bardzo trudny i wyczerpujący pod względem emocjonalnym i psychicznym. Dlatego, to kiedy warto zdecydować się na takie rozwiązanie, najlepiej skonsultować z ekspertami. Pracownicy Kancelarii Adwokackiej Kamila Flatowa pomogą ocenić, jakie są realne szanse na zwycięstwo w sprawie, a także zadbają o zgromadzenie niezbędnych dowodów, przygotują pozew i zajmą się reprezentowaniem klienta przed sądem. Ponadto adwokat w trakcie trwania procesu zawsze służy profesjonalnym doradztwem i pomaga podjąć najkorzystniejsze pod względem prawnym decyzje.