Chociaż zwykle każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej, nie zawsze w pełni wypełnia swoje obowiązki względem pociechy. W sytuacjach znacznego zaniedbania małoletnich, choroby czy stałej pracy poza granicami kraju dochodzi do ograniczenia lub pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej. Specjalista z Kancelarii Adwokackiej Kamila Flatowa wyjaśnia, na czym polegają obie procedury. 

Czym właściwie jest władza rodzicielska? 

Często za pojęcie synonimiczne do władzy rodzicielskiej podawane jest określenie praw rodzicielskich. Jest to cały kompleks uprawnień, które przysługują rodzicom względem ich pociechy. Chociaż w polskim ustawodawstwie brak jasnej definicji władzy rodzicielskiej, przyjęte zostało, że pod pojęciem tym kryją się wszystkie powiązane ze sobą obowiązki i prawa rodzica względem dziecka oraz jego majątku, które mają na celu zapewnienie małoletniemu odpowiedniej pieczy i ochrony jego interesów. Z kolei każde dziecko, które pozostaje pod władzą rodzicielską, powinno wykazywać względem rodziców posłuszeństwo, a we wszystkich sprawach, w których może samodzielnie decydować, mimo wszystko wysłuchać ich opinii i zaleceń. 

Kiedy można mówić o ograniczeniu władzy rodzicielskiej? 

Jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w kwestiach związanych z dobrem swojego dziecka lub jedno z rodziców dopuszcza się wyraźnego zaniedbania małoletniego, sąd może ograniczyć rodzicowi lub rodzicom władzę rodzicielską. Warto mieć na uwadze, że ograniczenie władzy rodzicielskiej nie pozbawia jednak rodzica prawa do decydowania o ważnych kwestiach w życiu dziecka. Można do nich zaliczyć przede wszystkim leczenie, zagraniczne wyjazdy czy wszelkie decyzje związane z edukacją. Ponadto zachowuje on pełne prawo do kontaktów z małoletnim. W takich sprawach w Warszawie poradę możesz uzyskać w Kancelarii Adwokackiej Kamila Flatowa. 

Jak pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej? 

W sytuacji, gdy rodzic odbywa wieloletnią karę pozbawienia wolności, na stałe przebywa poza granicami kraju, zaniedbuje dziecko lub nadużywa swoich praw względem dziecka, możliwe, a nawet konieczne, jest pozbawienie go władzy rodzicielskiej. Jak informuje specjalista z Kancelarii Adwokackiej Kamila Flatowa, do nadużyć władzy można zaliczyć stosowanie przemocy, wykorzystywanie seksualne oraz namawianie dziecka do popełniania zakazanych czynów. Kancelaria Adwokacka Kamila Flatowa zajmuje się przygotowywaniem wniosków o pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz dochodzeniem ograniczenia władzy rodzicielskiej. W Kancelarii Adwokackiej zatrudniani są prawnicy, którzy specjalizują się w sprawach o całkowite pozbawienie władzy.