Zmiana wysokości alimentów to temat, który może dotyczyć wielu osób, zarówno tych, które płacą alimenty, jak i tych, które je otrzymują. Może okazać się, że z różnych przyczyn konieczne będzie dostosowanie wysokości świadczeń alimentacyjnych do nowych okoliczności. Warto wiedzieć, kto, kiedy i jak może zainicjować tę procedurę oraz w jakich przypadkach warto skorzystać z pomocy np. Kancelarii Adwokackiej Piotr Tworkowski z siedzibą we Wrocławiu.

Kiedy można wnioskować o zmianę wysokości alimentów?

Zmiana wysokości alimentów może być inicjowana zarówno przez osobę je płacącą (alimentobiorcę), jak i przez osobę je otrzymującą. Najczęstsze przyczyny, dla których strony decydują się na podjęcie takiej próby, to zmiana sytuacji materialnej jednej lub obu stron, np. utrata pracy, awans zawodowy. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że nie każda zmiana sytuacji materialnej uprawnia do wnioskowania o zmianę wysokości alimentów. Sąd będzie badał, czy nastąpiła istotna zmiana okoliczności mających wpływ na wysokość alimentów, a także czy zmiana ta jest trwała.

Jak to zrobić?

Procedura zmiany wysokości alimentów rozpoczyna się od złożenia wniosku o zmianę wysokości świadczeń alimentacyjnych w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego (czyli osoby, która ma płacić lub otrzymywać zmienione alimenty). Wniosek taki powinien zawierać uzasadnienie, w jakim zakresie i z jakiego powodu strona wnioskuje o zmianę wysokości alimentów. Następnie sąd wyznacza termin rozprawy, na której obie strony mają możliwość przedstawienia swoich argumentów oraz dowodów potwierdzających swoje stanowisko. Może również zlecić przeprowadzenie czynności mających na celu ustalenie sytuacji materialnej stron, np. zarobków, majątku czy wydatków. Po rozpoznaniu sprawy sąd wyda wyrok, w którym uwzględni wszystkie okoliczności mające wpływ na wysokość alimentów. Może on zarówno podwyższyć, jak i obniżyć wysokość świadczeń alimentacyjnych. Wyrok ten jest wiążący dla obu stron i muszą się one dostosować do jego postanowień.

Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata?

W przypadku spraw o zmianę wysokości alimentów warto rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata, zwłaszcza gdy sprawa jest skomplikowana lub gdy strony mają trudności z porozumieniem się. Np. Kancelaria Adwokacka Piotr Tworkowski może pomóc w przygotowaniu wniosku oraz w zebraniu odpowiednich dowodów, a także reprezentować swojego klienta przed sądem. Pomoc prawna może okazać się nieoceniona w sytuacji, gdy trudno jest samodzielnie udowodnić swoje racje i przekonać sąd do zmiany wysokości alimentów.

Procedura zmiany wysokości alimentów to proces wymagający zarówno znajomości przepisów prawnych, jak i umiejętności przedstawienia swojego stanowiska oraz dowodów potwierdzających zmianę sytuacji materialnej. Warto pamiętać, że decyzja o zmianie wysokości alimentów należy do sądu i tylko on może ocenić, czy wystąpiły przesłanki uzasadniające taką zmianę.