Utrata bliskiej osoby dla nikogo nie jest łatwym doświadczeniem. Sprawy urzędowe towarzyszące organizacji pogrzebu dodatkowo potrafią pogorszyć i tak już złe samopoczucie. Konieczność podjęcia niektórych decyzji, zwłaszcza gdy akurat nie mamy wsparcia całej rodziny, dodatkowo nadwyręża nasz komfort psychiczny. Chcielibyśmy spokojnie pożegnać zmarłego, mogąc skoncentrować się tego dnia wyłącznie na zmarłym i jego godnym pożegnaniu. Jak to zrobić?

Wybór między urną a trumną

Każdy człowiek na swój indywidualny sposób przeżywa żałobę i potrafi sobie poradzić z wszystkimi problemami wynikającymi z tej niełatwej sytuacji. Jednym z częstych problemów podczas przygotowań do pogrzebu jest wybór pomiędzy tradycyjną trumną a urną. Może to prowadzić do sporów w rodzinie, zwłaszcza gdy nieboszczyk nie pozostawił jasnych wskazówek w tej kwestii ─ tu pozostaje rozwiązanie w postaci szczerej rozmowy i konkretnej argumentacji swojego punktu widzenia. Co robić jednak w wypadku, gdy zmarły konkretnie wyraził swoje chęci, aby zostać skremowanym, a niektórzy członkowie rodziny nie chcą się na to zgodzić? Wyjaśnijmy im, na czym polega kremacja, że nie jest niczym złym ani niezgodnym z zasadami Kościoła Katolickiego. Możemy poprosić też pracownika krematorium, aby dokładnie wyjaśnił przebieg całej procedury. Warto też wspomnieć, że miejsce w kolumbarium jest mniejsze i łatwiejsze w utrzymaniu od tradycyjnego grobu. Sam pochówek tego rodzaju również wymaga mniejszych nakładów finansowych ─ urny są tańsze od trumien, a miejsce w kolumbarium od tradycyjnego grobu. Ponadto, odwiedzając zmarłego nie będziemy zmuszeni do błądzenia po cmentarzu w poszukiwaniu nagrobka.

Jak poradzić sobie z formalnościami?

Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza powinniśmy otrzymać kartę zgonu; z którą należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby otrzymać akt zgonu. Jeden egzemplarz aktu jest bezpłatny, za kolejne pobierana jest już opłata. Podczas pobierania aktu zgonu należy zwrócić również dowód osobisty osoby zmarłej. Problem pojawia się, gdy nie możemy go odnaleźć ─ w takiej sytuacji należy napisać oświadczenie, informujące o tym, że dowód osobisty zmarłego zaginął. Najprościej zlecić to zadanie zakładowi pogrzebowemu, który zajmie się za nas dopełnieniem wszystkich formalności. Zakład pogrzebowy „Krajewscy” dokłada wszelkich starań, by ułatwić te trudne chwile swoim klientom. Zajmuje się kompleksową obsługą pogrzebu, począwszy od odbioru ciała, skończywszy na dostarczeniu wybranego wieńca. Usługi są skierowane do osób zainteresowanych organizacją pogrzebu w każdym obrządku ─ niezalenie od wyznania lub jego braku.

Spadek ─ przyjmować czy nie?

Zdarzają się sytuacje, gdy zmarły pozostawił po sobie wiele dobrych wspomnień i jakiś dobytek. Jednak bywa tak, że pozostawił niespłacone długi. Co należy zrobić, jeśli mamy w perspektywie lata spłat należności, których mieć nie powinniśmy? Pamiętajmy, że możemy nie wiedzieć o wszystkich sprawach zmarłego. Jeśli mamy choć cień wątpliwości w tym zakresie, jednym z rozwiązań jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, wtedy zostajemy obciążeni długami do kwoty, jaką wynosi pozostawiony przez zmarłego majątek. Pozwoli to zabezpieczyć resztę rodziny (w tym niepełnoletnich) przed wzięciem na siebie odpowiedzialności za nieswoje długi. Można też odrzucić spadek całkowicie. Wówczas sąd ustali kolejnych spadkobierców, kierując się stopniem pokrewieństwa.