Do grawerowania, cięcia czy też znakowania produktów duża liczba firm stosuje nowoczesne urządzenia do obróbki materiałów zwane laserami. Choć dla firm z branży jest to oczywiste w mowie potocznej, podczas przyjmowania usług z obszaru personalizacji np. produktów reklamowych pojęcia znakowania i grawerowania są mylnie używane zamiennie. Czy zatem znakowanie laserowe to inaczej grawerowanie? Czy pojęcia te są synonimami?

Rodzaje usług laserowych używanych do trwałego znakowania towarów

Spośród różnych technik stosowanych do trwałego znakowania towarów na uwagę zasługują trzy z nich: grawerowanie, znakowanie oraz trawienie laserowe. Każda z wymienionych metod różni się sposobem penetrowania powierzchni obrabianego materiału. O ile znakowanie laserowe powoduje miejscowe odbarwienie produktu według zadanego projektu, o tyle dwie pozostałe techniki usuwają część struktury towaru na różną głębokość – w zależności od obranej techniki obróbki. W firmach specjalizujących się w wykonywaniu usług grawerowania podstawową sprawą jest zbadanie potrzeb klienta, które pozwolą wykluczyć błędne wykonanie zlecenia wynikające z odmiennego rozumienia wspomnianych pojęć. Przykładem może tu być firma Sokrates w Dębicy.

Grawerowanie laserowe może służyć do wykonywania różnorakich wzorów, napisów, obrazów w postaci logotypów, czy też dedykacji z użyciem lasera. Cały proces obejmuje dwa etapy. Pierwszy to planowanie – przygotowanie projektu grawerunku w wybranym programie graficznym, który następnie wysyłany jest do odpowiedniego urządzenia. W kolejnym kroku wykonane zostaje znakowanie produktu wybraną techniką. Podczas każdej z możliwych metod materiał jest silnie rozgrzewany wiązką świetlną i w zależności od urządzenia albo dochodzi (tak, jak to zostało napisane wyżej) do zmiany koloru fragmentów produktu, albo do wypalenia fragmentów powierzchni na różną głębokość.

Znakowanie laserowe towaru – to barwienie produktu

W przypadku znakowania towaru laser wchodzi w interakcję z obrabianym materiałem i zmienia jego właściwości. W metodzie tej dochodzi do utleniania pod powierzchnią i czarnego wybarwienia struktury produktu. Znakowarki zatem wykorzystując wiązki o małej mocy, prowadzą do tzw. przebarwienia, czyli powstania znaku o wyraźnym kontraście – bez niszczenia rzeczy poddawanej obróbce. Tego typu rodzaj „grawerowania” to sposób na trwałe wykonanie różnej wielkości kodów kreskowych, UID, QR, logo i innych potrzeb identyfikacyjnych.

Czym jest właściwe grawerowanie?

Podczas grawerowania dochodzi do „uszkodzenia” powierzchni materiału roboczego, poprzez wypalenie jego fragmentów. Są one wyraźnie wyczuwalne (nie tak jak przy znakowaniu)  i widoczne gołym okiem. Proces ten może być powtarzany wielokrotnie w celu uzyskania głębszych śladów. Wyróżnia się grawerowanie klasyczne, głębokie oraz proces ablacji laserowej. Maksymalna głębokość wnikania wiązki to 0,5 mm w metalach, i ok. 3 mm w graficie. Proces ten najczęściej stosowany jest do grawerowania logotypów. Umożliwia pracę niemal na każdym materiale: metalu, plastiku, drewnie, skórze, czy też szkle. Odmianą grawerowania jest wytrawianie, w wyniku którego dochodzi do stopienia powierzchni, a nie jak w klasycznym grawerowaniu jej odparowania. Wytrawianie wykonywane jest na niewielkiej głębokości rzędu 0,025 mm. To idealne rozwiązanie do produkcji wyrobów artystycznych.