Przekłady medyczne należą do jednych z najtrudniejszych rodzajów tłumaczeń, które wymagają perfekcyjnej znajomości języka obcego. Jak wskazuje Monika Zielińska, właścicielka biura Akcent, praca z dokumentacją lekarską czy farmaceutyczną nie ogranicza się do użycia specjalistycznego słownictwa medycznego. Tłumacz musi być zorientowany w zagadnieniach branżowych, aby zrealizować spójny i zrozumiały przekład. To wyzwanie, którego podejmą się nieliczni!

Tłumaczenia dokumentacji medycznej – zakres

Tłumaczenia medyczne niosą za sobą ogromną odpowiedzialność. Wszelkie błędy w przekładzie dokumentacji mogą mieć bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pacjenta. Tłumaczka Monika Zielińska z biura Akcent zaznacza, że większość tekstów ma formułę równoważników zdań, dlatego tak ważne jest precyzyjne oddanie myśli.

Przekłady medyczne obejmują m.in. dokumentację badań klinicznych, wyniki specjalistyczne i laboratoryjne, historię choroby, skierowania na badania oraz zwolnienia. Oprócz tego tłumacze medyczni zajmują się przekładem instrukcji obsługi sprzętu medycznego, publikacji naukowych oraz materiałów informacyjnych dla pacjentów. Osobną grupę stanowią teksty marketingowe, które wymagają od tłumacza wiedzy interdyscyplinarnej (vide: tłumaczenia biznesowe).

Tłumaczenia nieprzysięgłe z dziedziny medycyny

System opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej jest bardzo rozbudowany, dlatego część Polaków wybiera leczenie poza granicami naszego kraju. Jeżeli potrzebujesz tłumaczenia dokumentacji medycznej na potrzeby leczenia w klinice, w Niemiec powinieneś skorzystać z usług biura Akcent. Tłumaczenia na język niemiecki wymagają doskonałej znajomości terminologii medycznej i dużej wrażliwości językowej.

Niektóre zwroty nie mogą być przełożone w formie dosłownej, dlatego tłumacz musi stosować zwroty zastępcze, które pozwolą zachować sens wypowiedzi i w żaden sposób nie naruszą przekazu informacyjnego. Dzięki dokładnemu zrozumieniu pojęć medycznych przekłady wykonywane przez Akcent są spójne i zgodne z zasadami sztuki.