Śmierć bliskiej osoby jest strasznym ciosem, z którego trudno się otrząsnąć. Co więcej, zamiast móc w spokoju oddać się żałobie, trzeba dopilnować szczegółów i pozałatwiać wszystkie przykre formalności pogrzebowe. Zamieszczanie nekrologów w prasie, wybór trumny czy urny, transport zmarłych, zakup nagrobka – obowiązki związane z pochówkiem zmarłych można powierzyć profesjonalistom. Pomoc w organizacji pogrzebu oferuje zakład pogrzebowy Rekordia.

Zgon bliskiej osoby a prawo

W pierwszej kolejności, o zgodnie danej osoby należy powiadomić lekarza (rodzinnego bądź pogotowia), który wystawi kartę zgonu (jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu, to dokument otrzyma się w nim). Z kartą zgonu należy udać się do właściwego ze względu na miejsce śmierci Urzędu Stanu Cywilnego nie później niż po 3 dniach od zgonu (jeżeli przyczyną śmierci była choroba zakaźna, czas ten ulega skróceniu do 24 godzin). USC wystawi wówczas akt zgonu, uprawniający do otrzymania stosownych świadczeń:

  • zasiłku pogrzebowego, przysługującemu osobie pokrywającej koszty pogrzebu:

  • odprawy pośmiertnej, wypłacanej członkom rodziny zmarłego pracownika, o ile śmieć nastąpiła w trakcie wykonywania pracy lub po rozwiązaniu umowy, ale w czasie pobierania przez denata zasiłku z tytułu niezdolności do pracy;

  • renty rodzinnej, jeśli w momencie śmierci zmarły miał ustalone prawo do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy lub też spełniał warunki konieczne do uzyskania tych świadczeń;

  • urlopu okolicznościowego, którego udziela pracodawca po złożeniu stosownego wniosku;

  • spadku, który można przyjąć bądź odrzucić w terminie 6 miesięcy od momentu otrzymania informacji o śmierci spadkodawcy;

  • ubezpieczenia, jeśli zmarły takowe posiadał.

Na podstawie aktu zgonu można ponadto zamknąć wszystkie zobowiązania zmarłego, w tym zablokować konta bankowe oraz konta klienta u operatora sieci komórkowej.

Pomoc w załatwianiu formalności

Bolesne chwile po stracie kogoś bliskiego są nie do zniesienia, a ogrom spraw, które trzeba załatwić, przytłacza. Rodzina z dnia na dzień zostaje sama, obarczona w dodatku koniecznością dopełnienia wszystkich formalności pogrzebowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom żałobników, zakład pogrzebowy Rekordia z Krakowa zajmuje się nie tylko sprzedażą trumien i urn oraz drukowaniem klepsydr – oferuje również kompleksowe usługi w zakresie opieki nad zmarłym oraz załatwienia pogrzebu. Przeszło dwudziestopięcioletnie doświadczenie umożliwia pracownikom sprawne zorganizowanie zarówno krajowego, jak i międzynarodowego transportu zwłok czy prochów zmarłych, a także konduktu pogrzebowego. Firma zapewni także oprawę kwiatową.

Przedsiębiorstwo świadczy ponadto usługi kamieniarskie, oferując estetyczne i wytrzymałe, kamienne nagrobki.