Medycyna od wielu lat przeżywa nieustanny rozwój. Dzięki możliwości zastosowania nowoczesnych technologii można leczyć wiele chorób, które w przeszłości były nieuleczalne. Rozwój medycyny oznacza także tworzenie coraz to lepszych lekarstw. Jednak w parze z rozkwitem medycyny idzie też coraz większe zapotrzebowanie pacjentów na leczenie rozmaitych chorób, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Pomocna w tym wszystkim może okazać się bioenergoterapia.

Czym jest bioenergoterapia?

Bioenergoterapia to niekonwencjonalna metoda leczenia polegająca na tym, że bioenergoterapeuta oddziałuje swoją energią na pacjenta. W czasie leczenia specjalista wykorzystuje rozmaite techniki. Elementy bioenergoterapii stosuje się w wielu systemach leczenia, aczkolwiek tego typu leczenie nie zostało uznane za metodę w pełni skuteczną. Usługi leczenia niekonwencjonalnego oferuje m.in. Bioenergoterapeuta Maria Pieczuro z Gorzowa Wielkopolskiego.

Podczas tej niekonwencjonalnej metody leczenia bioenergoterapeuta wykorzystuje energię, a więc coś, czego nie widać gołym okiem. Z tego właśnie względu wiele osób ma pewne zastrzeżenia co do tej metody leczenia. Specjaliści od bioenergoterapii zaznaczają, że bioenergoterapia w porównaniu do innych metod leczenia traktuje pacjentów holistycznie, z kolei podczas leczenia główna uwaga skupiana jest na przyczynie choroby, a nie na jej skutkach. W wielu sytuacjach przyczyną chorób są nieodpowiednie przepływy energii w organizmie.

Czym właściwie jest energia?

W bioenergoterapii często stosowane jest pojęcie energii. Zgodnie z medycyną wschodu człowiek zbudowany jest z układów, które są łatwe do zbadania, a także ze skomplikowanego układu energetycznego. Ten układ złożony jest z meridianów i cza kramów. Meridiany połączone są z narządami, a czakramy to centra energetyczne. W ludzkim organizmie znajduje się wiele takich centrów energetycznych, aczkolwiek spośród nich wyróżnia się głównych siedem. Znajdują się one wzdłuż kręgosłupa. Zaczynają od tego, który znajduje się najniżej, wyróżniamy czakramy podstawowe, krzyżowe, splotu słonecznego, serca, gardła, trzeciego oka i korony.

Zgodnie z medycyną wschodu oprócz wspomnianego systemu energetycznego w ludzkim ciele znajduje się również aura. To właśnie w niej można w pierwszej kolejności zauważyć rozmaite zaburzenia, z jakimi w późniejszym czasie będzie zmagał się organizm. Zadaniem bioenergoterapeuty jest określenie, jakie jest ryzyko, że człowiek zachoruje na daną chorobę. Oczywiście w tym celu niezbędne jest obserwowanie aury człowieka.

Korzyści wynikające z bioenergoterapii

Bioenergoterapia może dać wiele korzyści zdrowotnych, o czym mówią pacjenci. Skorzystanie z usług bioenergoterapeuty może przede wszystkim wzmocnić organizm oraz poprawić samopoczucie. Poza tym ta niekonwencjonalna metoda leczenia wycisza, uspokaja i pomaga zwalczyć problemy ze snem. Bioenergoterapia pozwala też ostrzec pacjenta przed chorobami, jakie mogą pojawić się w jego ciele w najbliższym czasie.