Dr hab. n. med. Jarosław Andrychowski prowadzi swój Lekarski Gabinet Specjalistyczny w Warszawie. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń neuroonkologicznych, zaburzeń neurologicznych oraz dokuczliwych dolegliwości bólowych ze strony kręgosłupa. To właśnie na nich skupimy się w niniejszym artykule. Jakie są wskazania do operacyjnego leczenia kręgosłupa?

Ból – jeden z głównych wskaźników kwalifikujących do chirurgii kręgosłupa

Dolegliwości bólowe ze strony kręgosłupa bardzo często uniemożliwiają pacjentom codzienne funkcjonowanie oraz wykonywanie pracy zawodowej. Na ich występowanie najczęściej narażone są osoby, które prowadzą siedzący tryb życia, z wadami postawy i stanami zapalnymi w obrębie narządu ruchu oraz te, które dużo dźwigają.

Ból jest doświadczeniem subiektywnym i każdy pacjent ma na niego indywidualną tolerancję. Wybierając metodę leczenia dolegliwości bólowych ze strony kręgosłupa, należy kierować się stopniem ich nasilenia, czasem ich trwania oraz oczekiwaniami pacjenta co do efektów terapii.

Jeśli pacjent cierpi z powodu przewlekłego zespołu bólowego kręgosłupa i jeśli wcześniejsze leczenie zachowawcze nie przyniosło pożądanych rezultatów, można zakwalifikować chorego do leczenia operacyjnego. Jeżeli zaś ból jest krótkotrwały i o umiarkowanej intensywności, lekarz zaproponuje najpierw leczenie zachowawcze polegające na farmakoterapii i fizjoterapii.

Chirurgia kręgosłupa w Gabinecie Lekarskim Jarosława Andrychowskiego

Dr hab. n. med. Jarosław Andrychowski ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w diagnozowaniu i leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa. Specjalista praktykował za granicą i wciąż poszerza swoje kwalifikacje na branżowych szkoleniach. Specjalistyczny Gabinet Lekarski w Warszawie zajmuje się m.in.:

  • przeprowadzaniem operacji w obrębie kręgosłupa szyjnego oraz lędźwiowego,

  • operacyjnym leczeniem schorzeń i bólu kręgosłupa,

  • stabilizacją kręgosłupa z wykorzystaniem śrub kaniulowanych i podawanego przez nie cementu,

  • stabilizacją transpedicularną,

  • leczeniem kręgozmyków.

Wszystkie opisane wyżej zabiegi operacyjne dr hab. n. med. Jarosław Andrychowski przeprowadza w nowoczesnym szpitalu Enel-Med Centrum. Na konsultację lekarską można zapisać się telefonicznie lub za pośrednictwem krótkiego formularza, który dostępny jest na stronie internetowej gabinetu. Zapraszamy do kontaktu!