Logopeda to specjalista, który najczęściej kojarzy się  z terapią wad wymowy. Warto jednak wiedzieć, że jego praca polega również na diagnozowaniu i eliminowaniu deficytów w komunikacji językowej szeroko pojętej. Profesjonalna pomoc logopedyczna doświadczonego logopedy ma pozytywny wpływ na globalny rozwój dziecka a zwłaszcza dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami. Czym dokładnie zajmuje się logopeda i kiedy należy skorzystać z jego usług?

Czym dokładnie zajmuje się logopeda?

Podstawowym zdaniem logopedy jest diagnozowanie oraz leczenie wad wymowy. W tym celu dokonuje on analizy mowy rozumianej jako przekazywanie i odbieranie informacji. Inaczej mówiąc zajmuje się analizowaniem porozumiewania się. Logopedzi powinni posiadać obszerną wiedzę z zakresu medycyny, pedagogiki i psychologii, ponieważ zaburzenia mowy są niejednokrotnie spowodowane  rozmaitymi   przyczynami. Wiedza z różnych działów nauki daje podstawę do trafnego i rzetelnego diagnozowania. Zakres terapii logopedycznej jest bardzo obszerny. Logopedzi mogą pracować z dziećmi dwujęzycznymi, z osobami z Zespołem Aspergera, z autyzmem, z afazją, z rozszczepem podniebienia, z jąkającymi, z osobami z  niedosłuchem, z dysleksją czy z  zespołami genetycznymi. Pomoc logopedy jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju dziecka, bowiem specjalista ten pomaga wyeliminować bariery językowe, dzięki czemu wspiera rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny pacjenta.

 Logopedów można spotkać  w  specjalistycznych poradniach,  w przedszkolach, w szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w szpitalach.

Kiedy należy skonsultować się logopedą?

Jeżeli zauważymy, że nasze dziecko ma problemy związane z wysławianiem się, które rozumiemy jako wadę wymowy, bądź kiedy  rozwój mowy dziecka jest opóźniony należy niezwłocznie udać się na konsultację do logopedy. Z pewnością do wizyty u tego specjalisty powinny nas skłonić również zmiany anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego takie jak: nieprawidłowa budowa języka, krótkie wędzidełko podjęzykowe, wada zgryzu. Niepokojące mogą być też podejrzenia upośledzenia słuchu. Wizytę u logopedy należy również zaplanować, kiedy rozwój emocjonalny i psychomotoryczny dziecka przebiega wolniej niż u jego rówieśników. Logopedę powinniśmy odwiedzić również wtedy, gdy wymowa dziecka nie będzie odpowiadała standardom mowy odpowiednich dla danego wieku. Z usług logopedy warto także skorzystać, gdy nasze dziecko  niedawno się narodziło. Taka wizyta ma wtedy na celu uzyskanie informacji, czy dziecko w prawidłowy sposób oddycha , połyka , ssie.  Prawidłowe rozwijanie tych funkcji prymarnych ma duży wpływ na to, jak dziecko będzie mówiło w przyszłości.