Zaćma to choroba oczu, która dotyka coraz większą liczbę osób na całym świecie, w tym także w Polsce. Szacuje się, że zaćma jest jedną z głównych przyczyn utraty wzroku u osób starszych. Choroba ta polega na zmętnieniu soczewki oka, co prowadzi do pogorszenia jakości widzenia. Razem z okulistką z Poradni Okulistycznej Małgorzaty Papież przyjrzymy się przyczynom, objawom oraz metodom leczenia zaćmy.

Przyczyny powstawania zaćmy

Zaćma może mieć różne przyczyny. Najczęściej jest ona efektem naturalnego procesu starzenia się organizmu. Z wiekiem soczewka oka staje się mniej elastyczna i przezroczysta, co prowadzi do jej zmętnienia. Innymi czynnikami mogącymi prowadzić do rozwoju zaćmy są choroby metaboliczne (np. cukrzyca), urazy mechaniczne oka, długotrwałe stosowanie niektórych leków (np. kortykosteroidów) oraz promieniowanie ultrafioletowe.

Objawy zaćmy

Objawy zaćmy mogą być różnorodne i zależą od stopnia zaawansowania choroby.

W początkowej fazie zaćmy osoba dotknięta chorobą może nie odczuwać żadnych dolegliwości. W miarę postępu choroby pojawiają się jednak charakterystyczne objawy, takie jak pogorszenie ostrości wzroku, zamglone lub zniekształcone widzenie, trudności w odróżnianiu kolorów, podwójne widzenie w jednym oku czy zwiększona wrażliwość na światło.

- przekazuje specjalistka z Poradni Okulistycznej Małgorzaty Papież.

Diagnoza zaćmy

W celu postawienia diagnozy zaćmy konieczna jest wizyta u okulisty. Specjalista ten przeprowadza badanie wzroku oraz ocenę stanu soczewki oka za pomocą specjalistycznych przyrządów. W niektórych przypadkach może być również konieczne wykonanie dodatkowych badań, takich jak badanie pola widzenia czy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Leczenie zaćmy

Leczenie zaćmy polega przede wszystkim na usunięciu zmętniałej soczewki i zastąpieniu jej sztuczną soczewką. Jest to zabieg chirurgiczny, który nazywa się operacją zaćmy. Operacja ta może być wykonywana różnymi technikami, jednak najbardziej popularną i skuteczną metodą jest tzw. fakoemulsyfikacja. Polega ona na rozpuszczeniu zmętniałej soczewki za pomocą ultradźwięków, a następnie usunięciu jej resztek i wszczepieniu sztucznej soczewki.

Operacja zaćmy jest obecnie jednym z najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych zabiegów w dziedzinie okulistyki. W większości przypadków przynosi trwałą poprawę ostrości wzroku i pozwala pacjentom wrócić do normalnego funkcjonowania. Warto jednak pamiętać, że każdy zabieg chirurgiczny wiąże się z pewnym ryzykiem powikłań, dlatego decyzję o operacji należy podjąć po konsultacji z lekarzem okulistą.