Stan naszej psychiki ma wpływ na każdą dziedzinę życia – również na zdrowie fizyczne, dlatego wizyty w gabinetach psychologicznych stają się coraz powszechniejsze Dobra sprawność psychomotoryczna, odpowiednie zdolności poznawczych, dojrzałość emocjonalno-społeczna i odporność na stres to konieczność przy wykonywaniu niektórych zawodów obarczonych szczególną odpowiedzialnością i ryzykiem. Dotyczy to szczególnie kierowców zawodowych, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, operatorów maszyn, osób posługujących się bronią, strażników.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak ważne są badania psychologiczne dla kierowców?

W dobie rosnącej liczby wypadków drogowych oraz coraz bardziej zatłoczonych dróg, zdrowie psychiczne kierowców staje się kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Razem ze specjalistką z Pracowni Psychologicznej MAN w Brodnicy, Mirosławą Kowalską przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, odpowiadając na trzy istotne pytania dotyczące badań psychologicznych kierowców.

Dlaczego badania psychologiczne są ważne dla kierowców?

Badania psychologiczne mają na celu ocenę określonych sprawności psychicznych, jak zdolności poznawcze : uwaga, spostrzegawczość, myślenie i dojrzałość emocjonalno-społeczna oraz dobry poziom sprawności psychomotorycznych: szybkość reagowania i koordynacja wzrokowo-ruchowa. Są one szczególnie istotne w przypadku osób ubiegających się o prawo jazdy zawodowe, kierowców autobusów czy ciężarówek. Wyniki tych badań pozwalają na wykrycie ewentualnych problemów, takich jak zaburzenia koncentracji, agresja czy nadmierna impulsywność, które mogą wpłynąć na zachowanie za kierownicą. Dzięki temu możliwe jest podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych, takich jak terapia czy szkolenia, które pomogą kierowcom radzić sobie z trudnymi sytuacjami na drodze.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania psychologiczne kierowców, takie jak te prowadzone przez Pracownię Psychologiczną Mirosławy Kowalskiej, składają się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest wywiad, który ocenia ogólną kondycję psychofizyczną . Następnie przeprowadzane są różnorodne testy i kwestionariusze dotyczące diagnozy zdolności intelektualnych i emocjonalno-społecznych. Oprócz wywiadu psychologicznego oraz testów pisemnych, specjaliści w badaniach wykorzystują również określone urządzenia. Przy jej użyciu sprawdzane są: czas reakcji na określone zdarzenia i koordynację wzrokowo-ruchową. Wysoka ocena wymienionych zdolności jest niezwykle istotna, ponieważ dzięki tym umiejętnościom można zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadku drogowego. Po zakończeniu badań, psycholog analizuje wyniki, omawia je z osobą badaną i wydaje opinię o zdolnościach psychicznych kandydata do prowadzenia pojazdu wraz z ewentualnymi zaleceniami o charakterze psychoedukacyjnym.

Czy badania psychologiczne są obowiązkowe dla wszystkich kierowców?

W Polsce badania psychologiczne są obowiązkowe tylko dla osób ubiegających się o prawo jazdy zawodowe i posiadających prawo jazdy, czyli kategorie C, CE, D oraz DE oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu, taksówek oraz instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy. Do przeprowadzenia badań są zobowiązani także ci, którzy uzyskali 24 punkty karne albo prowadzili samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. Osoby starające się o prawo jazdy kat. B nie muszą przechodzić tego typu badań. Niemniej jednak warto pamiętać, że zdrowie psychiczne wpływa na jakość prowadzenia pojazdu przez każdego kierowcę, dlatego warto dbać o swój stan emocjonalny i psychiczny, również jeśli nie jest się kierowcą zawodowym. Ze względu na specyficzny charakter pracy, kierowcy zawodowi są zobowiązani do regularnego, co 5 lat, z wyjątkiem osób, które ukończyły 60. rok życia, mają one obowiązek skontaktować się ze specjalistą co 30 miesięcy, Różnego rodzaju zdarzenia losowe, a także wiek wpływają na osobowość człowieka oraz jego zdolności.

W świetle powyższych informacji, badania psychologiczne kierowców odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach. Dzięki nim możliwe jest wykrycie problemów psychicznych, które mogą wpłynąć na jakość prowadzenia pojazdu, a także podjęcie działań mających na celu poprawę zdolności kierowców do radzenia sobie ze stresem i innymi trudnymi sytuacjami na drodze.

Gdzie wykonać badania psychologiczne?

W Brodnicy badania psychologiczne kierowców i pracowników wykonuje Pracownia Psychologiczna MAN Mirosława Kowalska. Gabinet świadczy również kompleksową pomoc z zakresu psychologii. Wieloletnie doświadczenie oraz szeroka praktyka zawodowa pozwalają na świadczenie usług na najwyższym poziomie, z poszanowaniem i zachowaniem wszelkich standardów moralnych, ponieważ informacje osobiste przekazywane przez pacjentów są poufne, dzięki czemu możliwe jest zbudowanie zaufania niezbędnego do udzielenia pomocy psychologicznej w różnych, często trudnych, sytuacjach życiowych i stanach emocjonalnych.