Produkcja cebuli w Polsce, to każdego roku około 700 tysięcy ton warzywa! Wzrost produkcyjny zaś można zauważyć na poziomie nawet kilku procent w skali 12 miesięcy. Jest to związane między innymi z coraz to nowszą infrastrukturą rolną polskich gospodarstwa, a także sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. W całym procesie hodowli, produkcji i sprzedaży cebuli, olbrzymią rolę odgrywają również całoroczne hurtownie cebuli. Dowiedz się, czym się zajmują!

Skup cebuli

Całoroczne hurtownie cebuli, zajmują się w pierwszym etapie swoich prac skupem cebuli od rolników. Uprawy są ściśle selekcjonowane tak, aby odbierać warzywa różnych wielkości, gatunku, czy też jakości. To w taki sposób cebula zostaje po raz pierwszy raz sprzedawana, a następnie przechodzi różnego rodzaju procesy – od oczyszczania, przez przerób, po pakowanie.

Przerób cebuli

Najlepsze firmy zajmujące się skupem od rolników, a następnie wprowadzeniem do obrotu rynkowego cebuli, nie tylko sprzedają warzywa w łuskach. Przedsiębiorstwa te posiadają także specjalistyczną technologię – parki maszynowe – które pozwalają błyskawicznie obierać, czyli przerabiać warzywa. Niektóre firmy na specjalne zamówienie, są w stanie oferować także cebulę krojoną, lecz jest to na rynku usługa rzadko wykorzystywana. Pokrojone warzywo, szybko traci swoje właściwości, czego nie można powiedzieć o cebulach np. nieobranych, które mogą przeleżeć w odpowiednich warunkach nawet kilkanaście miesięcy.

Sprzedaż cebuli

Po przeróbce cebuli, czy po jej sortowaniu, warzywa pakowane są do specjalnych foliowych worków, tych z siatki, lub też, umieszczane są w specjalnych koszach prostokątnych z tworzywa sztucznego, które ustawiane są pionowo po kilka sztuk, na paletach. Sprzedawaną dzisiaj cebulą, są na polskim i europejskim rynku najczęściej cebule obrane białe, cebule obrane pikiel, cebule w łuskach, a także cebule obrane czerwone. 

Eksport zagraniczny

Polska nie tyko wyróżnia się wysokim wskaźnikiem produkcji krajowej cebuli, ale także wysoki poziomem rocznego eksportu tegoż warzywa do innych państw UE i tych, które do niej nie należą. Transport cebuli musi odbywać się jednak specjalistycznym sprzętem. Mowa o pojazdach o dużym tonażu – nawet 22 ton – i z przygotowaną naczepą, będącą komorą chłodniczą. Najlepsze polskie całoroczne hurtownie, są zatem gotowe na transport cebuli na terenie kraju i Europy, nawet w ciężkich warunkach w porze letniej. Wysokim profesjonalizmem wyróżnia się we wszystkich działaniach skupu, sprzedaży, przerobu i transportowania cebuli, firma JOKER!