Prace związane z ułożeniem torów kolejowych czy tramwajowych to działania, jakie wymagają odpowiedniego przygotowania terenu. Roboty ziemne są prowadzone w tym wypadku dość kompleksowo i obejmują m.in. tworzenie wykopów czy nasypów. Zatrudnienie do prac torowych firmy, która dysponuje ciężkim sprzętem w postaci koparek, zagęszczarek i wielu innych maszyn, znacząco usprawnia całe przedsięwzięcie.

Nasypy, przekopy i wykopy podczas prac torowych

Podstawową czynnością przy układaniu torów jest przystosowanie wyznaczonej trasy do przejazdów taborów kolejowych czy tramwajowych. Często oznacza to realizację prac ziemnych związanych z wykonaniem nasypów lub przekopów. Dają one możliwość usytuowania torów w miejscach odizolowanych od elementów infrastruktury. Ważnym elementem robót torowych jest też profilowanie skarp wspomnianych przekopów i nasypów. Dzięki tego typu działaniom teren zostaje przygotowany w taki sposób, by wytrzymać wielotonowe obciążenie podczas eksploatacji torów.

Na poszczególnych odcinkach tras przeznaczonych do ruchu kolejowego bądź tramwajowego niezbędna jest także niwelacja. Wyrównanie terenu pozwala osiągnąć pożądaną stabilność podczas poruszania się po torach pociągów lub tramwajów. Prace w tym zakresie jest w stanie zrealizować Przedsiębiorstwo Kolejowo-Odwodnieniowe GREK Dawid Greczek.

, która od wielu lat świadczy kompleksowe usługi związane z robotami torowymi. To jednak nie tylko czynności polegające na przystosowaniu terenu do ułożenia charakterystycznej nawierzchni. Co jeszcze trzeba powierzyć fachowcom przy tworzeniu tras dla kolei?

Przystosowanie gruntu i dodatkowe prace przy robotach torowych

Grunt, w którym umieszczone zostaną tory i ich kluczowe elementy, musi być przede wszystkim spoisty. Dzięki temu pozostanie on stabilny w trakcie użytkowania nawierzchni przez ciężkie zestawy kolejowe. Z tego względu w ramach robót torowych nierzadko przeprowadza się także zagęszczanie gruntu. Mechaniczna jego stabilizacja pozwala uzyskać pożądane parametry i tym samym rozpocząć układanie torów. Ważną kwestią przy pracach torowych jest też odprowadzanie wody.

W celu uzyskania maksymalnej efektywności w tym zakresie specjaliści wykonują ciągi odwodnieniowe. Odpowiednio wykonane rowy i drenaże zapewniają szybkie usuwanie nadmiaru wody przy nawierzchni torowej, co z kolei zapobiega negatywnemu wpływowi wilgoci na stabilność gruntu. Nie należy zapominać również o istotnych pracach dodatkowych. Niekiedy problematyczne stają się bowiem np. drzewa i krzewy rosnące w bezpośrednim otoczeniu tworzonej trasy kolejowej. W takiej sytuacji konieczne jest ich usunięcie, czym także zajmie się firma realizująca kompleksowo roboty torowe.