Pierwszym etapem poprzedzającym budowę domu jest wykonanie wykopów pod fundamenty. Prawidłowo przeprowadzone prace ziemne przełożą się na solidność fundamentów, a co za tym idzie także na wytrzymałość całego budynku. Głębokość i rodzaj wykopów uzależniony jest od projektu budynku i warunków geotechnicznych ziemi. Bazując na doświadczeniach firmy Robin Zmechanizowane Roboty Ziemne, przedstawiamy kilka ważnych informacji o tego rodzaju wykopach.

Podstawowe zasady przy wykopach pod fundamenty

Kopanie przeprowadza się przede wszystkim przy suchej pogodzie. Opady deszczu będą bowiem utrudniały pracę i osłabiały grunt. Po wytyczaniu konturów domu przez geodetę do pracy przystępuje operator koparki. W pierwszej kolejności należy zdjąć warstwę urodzajnej ziemi, która z reguły ma 20-40 cm grubości. Humus ma mniejszą nośność niż grunt leżący pod nim, a ponadto zawiera liczne mikroorganizmy, które chłoną wodę. Fundament zbudowany w sąsiedztwie takiej ziemi byłby więc narażony na większą wilgoć. W związku z tym zaleca się, aby taka żyzna ziemia była usunięta także wzdłuż wykopu, na szerokość około 1 metra.

Głębokość wykopu pod fundament uzależniona jest od rodzaju ziemi, lokalnego klimatu i poziomu wód gruntowych. Szczególnie ważnym czynnikiem jest głębokość przemarzania gruntu, która w zależności od rejonu Polski wynosi od 0,8 do 1,4 m. Parametr ten mierzony jest od planowanego poziomu terenu na działce po wybudowaniu domu.

Do wykopów pod ławy fundamentowe najczęściej zamawia się koparkę z łyżką o szerokości 1 m. Ostatnie 15 cm ziemi najlepiej zdjąć już ręcznie, aby dół nie okazał się za głęboki.

Rodzaje wykopów

W zależności od szerokości zastosowanych fundamentów możemy wyróżnić następujące wykopy:

  • wąskoprzestrzenne – dno dołu ma szerokość nie większą od 1,5 metra,
  • szerokoprzestrzenne – dno dołu ma szerokość przekraczającą 1,5 metra.

Jak podkreśla operator koparki z firmy Robin Zmechanizowane Roboty Ziemne:

Wykopy szerokoprzestrzenne wykonywane są przeważnie pod domy podpiwniczone lub jeśli mamy do czynienia z gruntami mało spoistymi. Także kąt nachylenia skarp w takich wykopach jest uzależniony od rodzaju gruntu. Przykładowo przy podłożu gliniastym kąt nachylenia skarpy wynosi 60º-90º, a przy piaszczystym 45º-55º.

Czasami na gruntach sypkich stosuje się także wykopy z całkowitym usunięciem gruntu pod obrysem budynku. Jest to pracochłonna czynność, ale doświadczony pracownik z pomocą koparki jest w stanie wykonać takie zadanie nawet w kilka godzin.