Wiele gałęzi przemysłu między innymi hutnictwo czy też branża budowlana nie byłyby w stanie funkcjonować bez wykorzystywania spoiw mineralnych. Jedno z nich stanowi wapno palone, znane także jako tlenek wapnia. To związek chemiczny o silnych właściwościach higroskopijnych, dzięki czemu jego zastosowanie jest znacznie szersze, o czym między innymi piszemy w poniższym artykule.

Jak otrzymuje się wapno palone?

Inaczej nazywane wapnem tlenkowym (chemiczna nazwa to tlenek wapnia) powstaje z kamienia wapiennego (węglanu wapnia CaCO3), który wypala się w specjalnych piecach w temperaturze wynoszącej od 900 do 1200 stopni Celsjusza. Proces ten nazywa się kalcynowaniem i w jego następstwie węglan wapnia rozkłada się właśnie do wspomnianego tlenku wapnia oraz dwutlenku węgla. Jest to jedna z metod pozyskiwania tego produktu, stosowana głównie ma skalę przemysłową. W jej efekcie powstaje wapno palone kawałkowe, niemniej jednak można je przetworzyć również do postaci mielonej. Wymaga to jego sortowania oraz kruszenia. Nie zmienia to znacząco reaktywności wapna palonego. Ta cecha uzależniona jest od zastosowanej temperatury i rodzaju technologii wypału (pieca wapienniczego). Pod względem reaktywności możemy klasyfikować wapno palone na: bardzo wysoko, wysoko, średnio, a także nisko reaktywne.

Jakie są właściwości tlenku wapnia?

Jak już zostało wcześniej wspomniane, produkt występuje w postaci brył bądź proszku. Jest zatem bezzapachowym ciałem stałym o białej lub beżowobiałej barwie. Najważniejszą cechę tego związku chemicznego stanowi jego silna higroskopijność. Proces tak zwanego gaszenia wapna palonego przebiega bardzo gwałtownie, a towarzyszą temu duże ilości wydzielanego ciepła. Na skutek takiej reakcji tlenek wapnia łączy się z wodą, w wyniku czego powstaje wodorotlenek wapnia, czyli wapno gaszone. Ponadto wykorzystywanie odmiany palonej powinno przebiegać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, ponieważ ten związek chemiczny jest silnie żrący.

Gdzie stosuje się wapno palone?

Po tego rodzaju produkt sięga wiele branż, poczynając od budownictwa, poprzez przemysł hutniczy, ogrodnictwo, rolnictwo, na chemicznym i papierniczym kończąc. Jest również ceniony przez firmy działające w sektorze ochrony środowiska oraz neutralizacji odpadów. Sprawdzonym dostawcą wapna palonego jest firma Lhoist, która zajmuje się jego produkcją. Substancja znajduje swoje zastosowanie między innymi jako spoiwo do gruntów, a także składnik do produkcji betonu komórkowego i cegły wapienno-piaskowej, zaprawy tynkarskiej, sztukatorskiej, murarskiej. Ponadto z jej pomocą przeprowadza się zabieg wapnowania – odkwaszania – gleby, jej osuszania i podwyższania pH. Tlenek wapnia sprawdza się również w roli topnika podczas lutowania oraz środka higienizującego, ponieważ ogranicza rozwój mikroorganizmów. Stanowi niezastąpiony produkt w procesach oczyszczania ścieków, uzdatniania wody pitnej czy też odsiarczania gazów spalinowych.