Każda inwestycja budowlana wymaga nie tylko odpowiedniej firmy realizującej zlecenie. Potrzebny jest także kierownik budowy, osoba, jak z firmy PRO-BUD, prowadząca nadzór, aby wszystkie elementy były zgodne z przepisami prawa. Dodatkowo tego rodzaju obecność ma za zadanie dopilnować, aby każdy etap prac był zgodny z projektem. Podjęcie się tego zadania wymaga wiedzy, doświadczenia oraz uprawnień.

PRO-BUD – nadzór budowlany

Każda inwestycja musi być odpowiednio nadzorowana, aby mieć pewność, że po ukończeniu będzie spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Aby jednak tak było, konieczne jest zlecenie tego zadania odpowiednim specjalistom. Firma PRO-BUD świadczy nadzór budowlany, w którego skład wchodzi wiele różnych czynności. Ekspert reprezentuje inwestora przy kontroli w związku ze zgodnością planów z realizacją. W trakcie prac musi kontrolować ich jakość, a przy tym zapobiegać wykorzystywaniu wadliwych elementów o gorszej jakości, niezgodnych z projektem. Ponadto zaświadcza, że wykonawca faktycznie przeprowadził dany zakres robót. Ponadto na bieżąco prowadzi kontrolę rozliczeń, sprawdza zaawansowanie etapów oraz zaświadcza odbiór kolejnych kroków. Zakres zadań jest jednak o wiele szerszy.

Kierownik budowy

Kierownik budowy z firmy PRO-BUD to osoba, której zakres zadań jest bardzo szeroki. Na mocy uprawnień zajmuje się zabezpieczeniem obszaru inwestycji przed wtargnięciem na teren osób trzecich. Ma za zadanie wytyczyć właściwie projekt budowlany pod kątem geodezyjnym, a także zamieścić wymaganą przepisami tablicę informacyjną. Kierownik budowy prowadzi także dokumentację, w tym dziennik, który uwzględnia przebieg robót. Weryfikuje także zalecenia w nim ujęte, a wszelkie przestoje zgłasza inwestorowi. Musi wskazać elementy, które będą niewidoczne po realizacji inwestycji. Ponadto odbiera i zdaje teren ze wszystkimi obiektami, zgodnie z założeniami. Weryfikuje także wszystkie instalacje oraz poświadcza zgodność realizacji z projektem.

Co jeszcze oferuje firma PRO-BUD?

Firma PRO-BUD to wszechstronny partner w branży budowlanej, oferując szeroki wachlarz usług na każdym etapie inwestycji. Specjalizuje się nie tylko w nadzorach budowlanych, ale także kosztorysach ofertowych, inwestorskich, powykonawczych oraz do zamówień publicznych. Dodatkowo zajmuje się osuszaniem i kontrolą obiektów budowlanych, doradztwem technicznym, opracowywaniem projektów oraz ekspertyzami w zakresie odbiorów mieszkań. W firmie kluczowe role pełni inspektor budowlany, dbając o wysoką jakość usług i bezpieczeństwo inwestycji. Dzięki kompleksowej ofercie i profesjonalizmie, PRO-BUD cieszy się uznaniem na polskim rynku budowlanym.