Podział, zarówno działki rolnej, jak i budowlanej wygląda tak samo. W obu sytuacjach konieczne jest dopełnienie szeregu formalności. Usługi geodezyjne są tutaj niezbędne. Jak zatem wygląda podział geodezyjny działki? Na czym to właściwie polega? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w poniższym artykule. Zapraszamy do zgłębienia lektury!

Podział zgodny z planem zagospodarowania

Na początku należy zaznaczyć, że istotne kwestie związane z podziałem gruntu, zostały odpowiednio uregulowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Znajdziemy tam informacje wskazujące, że podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli nie pozostaje on w sprzeczności z ustaleniami planu miejscowego. I dotyczy to zarówno zgodności z przeznaczeniem gruntu, jak i sposobem zagospodarowania nowych mniejszych działek. Należy podkreślić, że aby dana nieruchomość mogła zostać podzielona, musi spełniać pewne wymagania. Chodzi tutaj między innymi o dostęp do drogi publicznej i tak jak już wspomnieliśmy zgodność podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Co więcej, w przypadku działek budowlanych ważny jest także dostęp do odpowiedniej infrastruktury - wodociąg, linie energetyczne, gazociąg. W celu podzielenia działki niezbędna będzie wizyta w starostwie powiatowym, przypisanym dla lokalizacji danej nieruchomości. W tym miejscu należy przeprowadzić czynności, które mają na celu wydanie mapy zasadniczej bądź katastralnej oraz wypisu z rejestru gruntów dla określonej działki.

Udział geodety w podziale działki

Główny projekt podziału działki należy zlecić geodecie, który posiada odpowiednie uprawnienia pozwalające na dokonywanie podziałów nieruchomości oraz sporządzanie dokumentów do celów prawnych. I to zadanie warto powierzyć firmie Geo-Grafik z Piotrkowa Trybunalskiego. Właścicielem przedsiębiorstwa jest Bartosz Duchowski. Firma świadczy profesjonalne usługi geodezyjne i zajmuje się właśnie między innymi podziałem geodezyjnym działek. Podczas tego procesu, uprawniony specjalista będzie wytyczał nowe granice oraz punkty graniczne na przeznaczonych do tego celu mapach. Po dokonaniu wszelkich innych formalności geodeta składa dokumenty w starostwie oraz w wydziale geodezji i kartografii. Tam uzyskuje klauzulę o zgodności ze sztuką tworzenia takiej dokumentacji oraz przyjęciu jej do zasobu. Dzięki temu dokumenty są podstawą do wydania odpowiedniej decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektowanego podziału. W związku z tym obecność geodety przy tego typu procesach jest oczywiście niezbędna.